Onderzoek:

Datagedreven werken: genoeg kansen, maar hoe deze te benutten?

25 mei 2023

In de huidige digitale wereld maken steeds meer organisaties gebruik van data om weloverwogen beslissingen te nemen. Datagedreven werken is het maken van beslissingen op basis van inzichten die worden verkregen uit data. In tegenstelling tot een traditionele organisatie waar beslissingen worden genomen op onderbuikgevoelens of intuïtie. Met de inzichten verkregen uit data, zijn organisaties in staat om processen efficiënter in te richten, kosten te besparen en beter in te spelen op veranderingen. Hierdoor worden snellere en betere beslissingen genomen. Ondanks de enorme mogelijkheden zien veel mkb-ondernemers de overgang naar datagedreven werken tot op heden vaak mislukken. Wat zijn de oorzaken hiervan en wat zijn de handvatten om succesvol met datagedreven werken binnen het mkb aan de slag te gaan?

Onderzoek naar datagedreven werken

Veel ondernemers in het mkb zien enorme kansen voor datagedreven werken. De successen zijn op dit vlak echter vooralsnog beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van BDO ‘De kracht van data in het mkb’. Uit het onderzoek blijkt dat een geïntegreerde aanpak een belangrijke randvoorwaarde voor succes is. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de bouwstenen: strategie, organisatie, mens en digitaal.

Datagedreven werken niet altijd succesvol binnen het mkb

Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor het feit dat datagedreven werken binnen mkb-bedrijven nog niet altijd succesvol wordt toegepast? Er wordt vaak gedacht dat technologie hierin een grote rol speelt, dit blijkt in de praktijk echter niet de grootste uitdaging voor ondernemers. Het feit dat ondernemers in het mkb nog beperkt datagedreven werken is vooral te vinden in het ontbreken van de volgende factoren:

  • Urgentie: Binnen mkb-organisaties worden prikkels om stevig in te zetten op datagedreven werken nog beperkt gevoeld. Vaak ontbreekt de noodzaak om datagedreven werken te omarmen en te investeren in de benodigde middelen.
  • Digitale visie: Hoewel veel bedrijven ‘iets’ met datagedreven werken willen doen, ontbreekt het vaak aan een duidelijke digitale visie. De vraag ‘wat’ precies en hoe dit aansluit op de organisatiestrategie is onduidelijk.
  • Strategische keuzes: Er wordt door het management van organisaties nog onvoldoende ingezet op het stimuleren van datagedreven werken.

Ondernemers die echter voor een integrale aanpak kiezen en datagedreven werken onderdeel maken van hun organsiatiestrategie laten zien dat dit wel degelijk een belangrijke bijdrage levert aan het succes van de organisatie.

Download onderzoek ‘De kracht van data in het mkb’

Het onderzoek wijst uit dat er veel kansen en voordelen voor datagedreven werken in het mkb liggen. In dit onderzoek krijgt u inzicht in de uitdaging van mkb’ers op het gebied van datagedreven werken en praktische handvatten om met datagedreven werken aan de slag te gaan. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en uitdagingen van datagedreven werken? Download het onderzoek via onderstaande button.

DOWNLOAD ONDERZOEK