BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

DAC6: uitstel voor meldingen

30 juni 2020

De Europese richtlijn DAC6 (DAC staat voor ‘Directive on Administrative Coöperation’), ook wel bekend als Mandatory Disclosure, schrijft de verplichting tot de automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen over zogenoemde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies voor. Nederland heeft deze richtlijn in de nationale wetgeving geïmplementeerd. De rapportageverplichting die uit deze richtlijn volgt, geldt voor intermediairs (vooral belastingadvieskantoren) en in sommige gevallen voor ondernemingen of organisaties zelf, en zou vanaf 1 juli 2020 van start gaan. Vanwege de belemmeringen die door de COVID-19-pandemie worden veroorzaakt, is besloten dat de meldingsplicht in Nederland ingaat op 1 januari 2021, in plaats van op 1 juli 2020. In dit artikel informeren wij u over de gevolgen hiervan.

DAC6 in het kort

DAC6 verplicht intermediairs en/of belastingplichtigen om mogelijke ‘agressieve’ grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies bij de Belastingdienst te melden, zodat deze informatie kan worden uitgewisseld tussen de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten. De richtlijn is in het leven geroepen om belastingontwijking te bestrijden. Door de ruime definitie van intermediair vallen niet alleen belastingadviseurs hieronder, maar potentieel ook accountants, advocaten, notarissen, financiële adviseurs, banken en trustkantoren. Onder omstandigheden kan de meldingsplicht verschuiven naar de belastingplichtige onderneming of organisatie zelf. Voor een nadere toelichting op DAC6, de meldingsplicht en de informatie die moet worden verstrekt verwijzen wij naar onze eerdere berichtgeving.

Inwerkingtreding DAC6 uitgesteld vanwege de COVID-19-pandemie

De DAC6 meldingsplicht geldt voor ‘meldingsplichtige grensoverschrijdende adviezen’ die zijn verstrekt vanaf 25 juni 2018. De informatie die op basis van de meldingsplicht moet worden gedeeld, moet binnen 30 dagen nadat de constructie gereed is voor implementatie aan de Belastingdienst worden gezonden, óf binnen 30 dagen nadat de eerste implementatiestap is gezet, mits dat eerder is.

De oorspronkelijke datum waarop de meldingsplicht van start zou gaan was 1 juli 2020. Omdat de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor het bedrijfsleven groot zijn en de nieuwe maatregelen die met DAC-6 samenhangen voor veel extra werk zorgen, heeft de Europese Raad EU-lidstaten de mogelijkheid geboden om de meldingsplicht niet op 1 juli 2020 maar op 1 januari 2021 van start te laten gaan, zonder daarbij af te doen aan de terugwerkende kracht. De informatie die geleverd moet worden gaat nog altijd terug tot adviezen die verstrekt zijn vanaf 25 juni 2018.

Gewijzigde meldingstermijnen als gevolg van uitstel

Nederland maakt, net zoals veel andere EU-lidstaten, gebruik van deze uitstelmogelijkheid. Vanaf 1 januari 2021 gelden daarom, mede gelet op de terugwerkende kracht periode, de volgende verschillende meldingstermijnen:

  1. Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap van implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 dienen uiterlijk 28 februari 2021 te worden gemeld (de terugwerkende kracht periode).
  2. Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 gereed zijn voor implementatie en waarvan de eerste stap van implementatie is gezet op of na 1 juli 2020 dienen uiterlijk 31 januari 2021 te worden gemeld (de overgangsperiode).
  3. Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 voor implementatie beschikbaar zijn gesteld of gereed zijn voor implementatie of waarvan de eerste stap van de implementatie in die periode is gezet, dienen uiterlijk 31 januari 2021 te worden gemeld (de overgangsperiode).
  4. Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die vanaf 1 januari 2021 voor implementatie beschikbaar worden gesteld of gereed zijn voor implementatie of waarvan de eerste stap van de implementatie wordt gezet dienen binnen de (reguliere) 30‑dagentermijn te worden gemeld.

Leidraad DAC6 gepubliceerd

Op 30 juni 2020 is bovendien de Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies verschenen. Deze leidraad bevat een nadere toelichting op de meldingsplicht. Ook zijn verschillende voorbeelden opgenomen die meer inzicht geven in de verplichtingen die uit de meldingsplicht voortvloeien.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit bericht en/of behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met uw adviseur van BDO.