Artikel:

CSRD-standaarden: van een warme deken naar een winterdekbed?

22 december 2022

In ons eerder gepubliceerde perspectief van 24 augustus 2022 schreven wij dat de voorgestelde invulling van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rapportage op meer dan 130 toelichtingsvereisten zou vergen. Dit eerste voorstel kreeg stevige kritiek, met maar liefst zo’n 750 reacties uit de consultatie. Heeft de Europese regelgever deze kritiek van de (veel) te warme deken ter harte genomen?

Complexiteit en inconsistentie

Het eerste voorstel omtrent verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheid (dat invulling moet geven aan de CSRD) werd in april 2022 door het EFRAG gepubliceerd. De kritiek hierop was stevig, breed gedragen en ging over meerdere aspecten:

  • Het aantal te rapporteren thema’s en toelichtingsvereisten zou te groot zijn voor de gemiddelde grote onderneming;
  • Er was sprake van onduidelijkheid over bepaalde definities, zoals die over de “rebuttable presumption”, het weerlegbare vermoeden dat alle thema’s relevant zijn; en
  • De aansluiting met andere gerenommeerde standardsetters was onvoldoende.

Als gevolg van deze issues zouden de doelstellingen van de CSRD, transparante en consistente rapportage over duurzaamheid, geweld aan worden gedaan. Los van deze inhoudelijke kritiekpunten, was er wel een breed draagvlak voor een set aan gerenommeerde duurzaamheidsstandaarden. Des te meer reden voor het EFRAG om deze kritiek ter harte te nemen.

Tijd om écht aan de slag te gaan met duurzaamheidsrapportage

De diepgaande, inhoudelijke analyses van het gewijzigde voorstel moeten nog plaatsvinden. Daarvoor is het nog te vroeg. De eerste indrukken van de gewijzigde standaarden zijn echter positief:

  • Het aantal toelichtingsvereisten waarover men moet rapporteren is sterk verminderd tot 84, waarmee er minder datapunten gerapporteerd worden;
  • De “rebuttable presumption” is verwijderd uit het voorstel; en
  • Door de verschillende regelgevende instanties wordt hard gewerkt aan harmonisatie van definities, waardoor het voldoen aan de CSRD ook moeten leiden tot het voldoen aan andere internationale raamwerken.

Nu de Europese regelgever de kritiek vanuit alle stakeholders serieus neemt, is het zaak dat de stakeholders ook stappen zetten. In het bijzonder zijn nu de grote ondernemingen aan de beurt. Maar het aantal van 84 toelichtingsvereisten is en blijft geen sinecure en nog altijd een dik winterdekbed.

Duurzaamheid moet verweven worden in de strategie en vervolgens verwerkt worden in concrete doelstellingen. Dit zal het bijsturen van de rapportage hierover mogelijk maken. Dit alles om in 2024 (groot beursgenoteerd) of 2025 (alle andere grote ondernemingen) volledig CSRD-proof naar buiten te kunnen treden.

Ga nu aan de slag

We hebben het al benadrukt in eerdere perspectieven en herhalen het graag nog eens. Ga nu aan de slag met duurzaamheid en de rapportage daarover om klaar te zijn voor de nieuwe regelgeving. Begin daarom nu al met de volgende stappen:

  • Lees de standaarden door en begin met de algemene voorschriften (ESRS 1 en ESRS 2);
  • Bespreek de impact intern en ga aan de slag met voorbereidingen; en
  • Zorg voor ondersteuning en voldoende expertise om de toelichtingsvereisten in te vullen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de duurzaamheid in uw organisatie, de CSRD en de concept-standaarden, of wenst u ondersteuning bij de verankering van duurzaamheidsthema’s in uw interne rapportageproces ? Neem dan gerust contact met op met onze specialisten.