Artikel:

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

04 oktober 2021

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: “richtlijn”) aangenomen. Het doel van de nieuwe richtlijn is onder andere om investeerders meer in de richting van duurzame investeringen te bewegen.

Momenteel zijn alleen grote organisaties van openbaar belang (zogenoemde OOB-instellingen) en beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie verplicht om niet-financiële informatie in het bestuursverslag op te nemen.

Duurzaamheidsverslaggeving vanaf 2023 ook voor grote

ondernemingen verplicht 

Als gevolg van de richtlijn moeten – naast grote beursgenoteerde ondernemingen en OOB-instellingen – óók alle kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen én grote ondernemingen de in de richtlijn opgenomen (bindende) standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving toepassen. Het is de bedoeling dat voor grote (beursgenoteerde) ondernemingen en OOB-instellingen de verplichting vanaf boekjaar 2023 gaat gelden. Voor kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen is het de bedoeling dat de verplichting pas vanaf boekjaar 2026 van toepassing zal zijn.

Gevolgen CSRD

De richtlijn zal naar verwachting verstrekkende gevolgen hebben voor voornamelijk grote ondernemingen die nog niet eerder verplicht zijn geweest om over niet-financiële (duurzaamheids)informatie te rapporteren.

In bijgevoegd factsheet wordt ingegaan op de achtergrond van de nieuwe richtlijn, wat het gevolg hiervan is voor uw onderneming en welke stappen uw onderneming al kan nemen om tot een relevante en betrouwbare duurzaamheidsrapportage te komen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de richtlijn of wenst u ondersteuning bij de implementatie hiervan binnen uw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk factsheet