BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Gevolgen coronavirus op pro rata btw zorginstellingen

23 maart 2020

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn vanaf zondag 15 maart 18:00 uur tot en met maandag 6 april gesloten. Dat is één van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om het coronavirus enigszins te beteugelen. Dit kan een behoorlijke impact hebben op het aftrekrecht van onder andere zorginstellingen. Zeker als de sluitingsmaatregel voor horecagelegenheden op termijn wordt verlengd. In dit artikel gaan we in op deze gevolgen en doen we een oproep aan het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst om ook hier rekening mee te houden en een regeling te treffen.

Wegvallen belaste omzet

Veel zorginstellingen behalen met horecaprestaties btw-belaste omzet. De btw op de toerekenbare kosten en investeringen kan vervolgens in aftrek worden gebracht. Daarnaast geeft de belaste horeca-omzet een zorginstelling recht op gedeeltelijke aftrek van de btw op algemene kosten. Aftrek bestaat dan in de verhouding btw-belaste omzet / totale omzet, de zogenoemde ‘pro rata’. Het wegvallen van de belaste horeca-omzet verlaagt die pro rata. Door het verminderde aantal bezoekers zal tevens de omzet van bijvoorbeeld een winkel en/of parkeergelegenheid teruglopen. Dat kan behoorlijke financiële gevolgen hebben, zeker als de sluiting een langere periode aanhoudt. 

We denken vooral aan de aftrek van btw op nieuwbouw. Bij de bouw van een nieuwe onroerende zaak is niet alleen het aftrekrecht in het jaar (of de jaren) van de investering van belang. Het aftrekrecht bij nieuwe onroerende zaken moet namelijk negen boekjaren worden ‘gevolgd’, na het jaar van ingebruikname (de herzieningsperiode). Als een zorginstelling bijvoorbeeld vijf jaar geleden een nieuw pand heeft gebouwd, dan leidt een daling van de pro rata dit jaar in beginsel tot een verplichting om een deel van de btw terug te betalen die vijf jaar geleden in aftrek is gebracht. 

Verhuur horecaruimte

Zorginstellingen exploiteren niet altijd zelf de horecagelegenheden. Zij verhuren in sommige gevallen de ruimte, vaak met btw, aan een externe exploitant. Een logische gedachte in deze tijd is om geen huur te berekenen of de huur te verlagen. Bedenk daarbij dat de btw-belaste omzet daardoor zal dalen, en daarmee ook de pro rata. Wij adviseren u daarom de huursom wél in rekening te brengen, maar probeer een betalingsregeling (bijvoorbeeld uitstel) te treffen. Dan daalt de btw-belaste huuromzet van de zorginstelling niet. Let op: het gefactureerde btw-bedrag dient wel te worden voldaan aan de Belastingdienst. De huurder trekt deze btw af, dus logisch dat de huurder dan in ieder geval het btw-bedrag aan de zorginstelling betaalt. 

Oproep aan Belastingdienst

Het kabinet heeft beloofd er alles aan te zullen doen om ondernemers zo min mogelijk financieel nadeel te laten ervaren als gevolg van de coronacrisis. Het effect beschreven in dit artikel, zal niet het eerste zijn waar men aan denkt. Tóch betreft het wel degelijk een direct effect van het coronavirus en de getroffen maatregelen. Naar onze mening dient daarom tevens rekening te worden gehouden met negatieve gevolgen voor het aftrekrecht. Daarbij denken we aan een goedkeuring om bij dalingen in de pro rata het negatieve effect van het coronavirus te mogen elimineren, vooral als het gaat om herziening van btw op investeringsgoederen. Daarmee zeggen we overigens niet dat een dergelijke goedkeuring eenvoudig is (bewijstechnisch of wetstechnisch). Het is echter een maatregel die voornamelijk aan het einde van dit jaar effect zal moeten hebben. We hebben dus ruim de tijd om over de inhoud en strekking van een goedkeuring na te denken. We zijn dit bovendien verschuldigd aan de zorgsector, waarvan het kabinet de laatste weken dagelijks benadrukt hoe cruciaal die voor onze maatschappij is, en waarvan we in deze tijden ontzettend veel vragen. 

Vragen over btw in tijde van de coronacrisis? 

Lees meer over regelingen en btw-maatregelen op deze speciale thema-pagina. Of neem bij vragen contact op met een van onze fiscalisten of klik op onderstaande knop.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam