Artikel:

Coronacrisis en uitstel betaling pensioenpremies

24 maart 2020

Veel bedrijven en sectoren worden door de coronacrisis geconfronteerd met acute liquiditeitsproblemen omdat de inkomsten fors zijn teruggelopen of stil zijn komen te liggen. 

Regeling pensioenen

Ook de pensioensector wil een bijdrage leveren om snel de acute problemen helpen op te lossen. Veel pensioenuitvoerders pakken dit momenteel al op. Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen (PPI) getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen. Er zal maatwerk worden geboden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen: 

  • Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de PPI.
  • De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers - binnen de wettelijke mogelijkheden – verruimd. 
  • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies.

Opbouw pensioenrechten

Pensioenfondsen in de horeca, reisbranche en detailhandel hebben de betalingstermijnen voor pensioenpremies inmiddels al verruimd. Overigens gaat de opbouw van pensioenrechten van werknemers wel gewoon door, al wordt er niet voor betaald. Dat kan echter niet eindeloos doorgaan. Er zijn wettelijke beperkingen aan het uitstel.  

De ruimte voor maatwerk is nu nog beperkt door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. Hierover vindt nog nader overleg plaats tussen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Problemen betalen pensioenpremie 

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, PPI of hun financieel adviseur.

De voorgestelde maatregelen kunnen ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de overheid aangekondigde ‘tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’. Hierbij neemt de overheid loonkosten de komende maanden grotendeels over. Waarschijnlijk, maar zeker is dit nog niet, worden daarin ook de pensioenpremies meegenomen.

Meer weten over pensioen? 

Wilt u meer weten over de gevolgen voor uw pensioenregeling? Neem dan contact op met een van onze specialisten, of via het contactformulier.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam