Artikel:

Conclusie Advocaat-Generaal uitgebracht, WVA-naheffingsproblematiek nadert climax

17 mei 2017

Werkgevers mochten in de periode 1996 - 2013 een korting op de af te dragen loonheffing toepassen als zij het personeel bepaalde, vanuit de overheid erkende opleidingen lieten volgen: de afdrachtvermindering onderwijs. Waar de Belastingdienst in de jaren voor 2012 in de regel slechts op formaliteiten controleerde, werd dat in 2012 anders: werkgevers moesten aannemelijk gaan maken dat de opleidingen daadwerkelijk gevolgd waren, met name het onderdeel beroepspraktijkvorming (BPV). Deze koerswijziging leidde onvermijdelijk tot een stroom aan rechtspraak. De teneur van deze rechtspraak is dat werkgever inderdaad aannemelijk moest maken dat BPV is gevolgd. Met de Belastingdienst konden de lagere rechters echter niet aangeven hoe dat aannemelijk moest worden gemaakt.

Waar de Hoge Raad begin 2016 al een oordeel gaf over de WVA-waardigheid van de situatie dat niet de volledige beroepsopleiding wordt gevolgd (maar deelcertificaten werden behaald), zal zij nu een oordeel geven over de situatie dat werknemers deelnamen aan een volledige beroepsopleiding. Recent heeft de Advocaat-Generaal een conclusie (advies) uitgebracht. Kortweg stelt de Advocaat-Generaal dat de WVA mocht worden toegepast als een diploma is afgegeven. Voor de andere gevallen moet de werkgever het volgen van voldoende BPV aannemelijk maken.

Het advies van de Advocaat-Generaal biedt nieuwe perspectieven voor procederende werkgevers. De Belastingdienst wimpelde afgegeven diploma’s namelijk in het algemeen weg als ‘nietszeggend’ als zij vond dat de beroepsopleiding te mager was. Voor de studenten waaraan geen diploma is verstrekt valt de Advocaat-Generaal terug op de al gewezen rechtspraak: de BPV moet aannemelijk worden gemaakt. Ook nu is niet vermeld hoe dat dan moet.

Het is nu wachten hoe de Hoge Raad deze situatie beoordeelt, het advies van de Advocaat-Generaal is echter hoopgevend.

Bestrijdt u ook een WVA-naheffing van de Belastingdienst? Hou vol, wellicht is ook uw dossier binnenkort (toch) positief af te ronden. Het is dan wel zaak uw dossier goed op orde te hebben. Wij staan u daar graag in bij. Neem daarvoor contact op met Marco Dijkshoorn van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing.

De afdrachtvermindering onderwijs is inmiddels afgeschaft. Maar er zijn talloze andere loonkostensubsidies. Meer weten? Bezoek dan de Loonkostenbespaardag 2017, op 15 juni in Houten.

Of doe met ons de Subsidiecheck, onderdeel van de BDO Loonheffingencheck en ontdek of u geld laat liggen of juist risico’s loopt, omdat niet alles op orde is.