Artikel:

Co-creatie: een manifest voor de toekomst van de zorg

18 januari 2019

Dertig deelnemers waren aanwezig bij de rondetafelsessie, georganiseerd door de branchegroep zorg van BDO op 17 januari jl. Gezien de overweldigende reacties die BDO’s Benchmark Ziekenhuizen afgelopen jaar losmaakte - mede als gevolg van de ziekenhuisfaillissementen die vlak daarna plaatsvonden - lag het voor de hand om voor het eerst te proberen handen en voeten te geven aan de waarschuwingen die BDO al jarenlang wereldkundig maakt naar aanleiding van deze benchmark. Kort en goed: door de alsmaar dalende rendementen van ziekenhuizen in combinatie met personele krapte en te verwachten toenemende vraag staat de beschikbaarheid van zorg sterk onder druk. Gezien het sectorakkoord tot 2022 is er te weinig ruimte voor ziekenhuizen om te investeren in een duurzame, innovatieve, door sectoroverschrijdende samenwerking gekenmerkte toekomst.

Volledige zorgketen vertegenwoordigd

Met het oog op die toekomst nodigde BDO zorgbestuurders uit meerdere sectoren uit om na te denken over wat nodig gaat zijn om het gevreesde zorginfarct te voorkomen. Voor het overgrote deel bestond het gezelschap uit ziekenhuisbestuurders en -managers, er was een delegatie uit de langdurige zorg, iemand uit de eerstelijn, een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars en een bankier.

Na een korte inhoudelijke inleiding gingen de deelnemers uiteen in vier groepen om aan de hand van een thema te brainstormen over de vraag wat een duurzame visie is voor de toekomst van de zorg en hoe die in concreto vorm kan worden gegeven, langs lijnen van preventie, innovatie, digitalisering en integrale ketensamenwerking. Dat leverde geïnspireerde discussies op en gaf nieuwe inzichten, die de groepen één voor één mochten presenteren.

Ontwikkeling manifest; visie voor de toekomst

De meest waardevolle inzichten zullen hun weg vinden naar een manifest dat BDO in co-creatie met de sector wil presenteren aan de politiek. Een visie voor de toekomst van de zorg waar Den Haag niet omheen kan, geconcretiseerd in concrete handreikingen voor alle stakeholders die kunnen bijdragen aan die toekomst. Ons nationale zorgstelsel staat op het spel en daarmee de maatschappelijke solidariteit waar dat stelsel voor staat. Het is tijd voor een nieuw paradigma.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.


Hieronder de visuele uitkomst van de brainstormsessie.