Artikel:

Cijfers Msb’s niet transparant

12 februari 2019

Het medisch specialistisch bedrijf (Msb) is jaren geleden opgericht om vrijgestelde specialisten te verzekeren van hun fiscale status als ondernemer. Nu, circa 4 jaar verder, doet BDO onderzoek naar het functioneren van deze Msb’s. Het resultaat? Een aantal Msb’s leven momenteel op fiscaal drijfzand.

Tot dusver weinig bekend over functioneren Msb’s

Helaas was er tot voor kort nog maar weinig bekend over het functioneren van Msb’s en dat was een gemis, vooral omdat deze informatie voor de Belastingdienst cruciaal is bij beoordeling op de vraag of Msb’s hun ondernemingsstatus mogen behouden. Voor BDO reden genoeg om een onderzoek naar het functioneren van Msb’s te starten!

BDO deed onderzoek

BDO heeft haar onderzoek gebaseerd op de, bij de KvK gedeponeerde, Msb jaarverslagen 2016 en 2017. Aanvullend zijn 19 Msb’s geënquêteerd. De gestelde vragen waren met name gericht op het in kaart brengen van de omvang van ondernemingsactiviteiten.

Onderzoeksresultaat

Het onderzoeksresultaat laat zien dat de ondernemersactiviteit bij Msb’s gemiddeld genomen nog onvoldoende uit de verf komt, hoewel BDO van sommige Msb’s positief onder de indruk is. Een aantal Msb’s leeft momenteel op fiscaal drijfzand en is volgens het door de Belastingdienst geschetste kader nog onvoldoende klaar voor de toekomst. Wat dit concreet betekent en welke maatregelen er nodig zijn om een medisch specialistisch ondernemerschap te creëren dat o.a. de Nederlandse zorgkwaliteit verbetert, leest u in onze Msb-special!

Download Msb-special