Artikel:

Check uw WOZ aanslag

17 maart 2021

De OZB-beschikking is deze maand weer bij u op de mat gevallen. Aangezien vele WOZ-waarden modelmatig en vaak zonder menselijke tussenkomst tot stand komen, adviseren wij u om goed naar de WOZ-waarde op de OZB-beschikking te laten kijken.

Verhoging van de WOZ-waarde én OZB-tarieven

De verwachting is dat gemeenten naast een aanpassing van de WOZ-waarde óók een verhoging van de OZB-tarieven zullen doorvoeren, want ook gemeenten zijn in 2020 geconfronteerd met oplopende kosten door de toename van verantwoordelijkheden die eerst op Rijksniveau waren geregeld en teruglopende inkomsten door de impact van de coronacrisis. Door een kruising van deze twee ontwikkelingen staan de gemeentelijke begrotingen extra onder druk. De inkomsten die via de OZB door gemeenten worden geïncasseerd zijn een belangrijk onderdeel om de gemeentelijke begroting te dekken. 

Bij de beoordeling van de WOZ-waardering zijn een aantal vragen van belang, namelijk:

  • Zijn de gehanteerde uitgangspunten en brongegevens juist toegepast? 
  • Zijn er passende marktreferenties gehanteerd en zijn deze op een juiste wijze naar het vastgoedobject vertaald?
  • Zijn de juiste wettelijke vrijstellingen wel toegepast? 

Wij helpen u graag

Op deze inhoudelijke vragen dient een goed onderbouwd antwoord te komen. Met onze uitgebreide en jarenlange ervaring op dit gebied en de uitstekende relaties die wij hebben opgebouwd met gemeenten kunnen wij u prima ondersteunen in bovengenoemde opgave. Juist nu loont het kritisch naar de vastgestelde WOZ-waardering te laten kijken, want ook u bent mogelijk geraakt door de huidige crisis. 

Heeft u hier vragen over of kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact op met een van onze adviseurs of bekijk onze flyer voor meer informatie.

Meer informatie