BDO.nl maakt gebruik van cookies

De website van BDO maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van bezoekersgedrag. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over cookies op bdo.nl.
Artikel:

Check uw sector

02 juni 2017

Veel ondernemingen accepteren zowel de sectorindeling als de daarbij behorende sectorpremie als een vaststaand gegeven. De door de Belastingdienst (vóór 1 januari 2006 door het UWV) vastgestelde sectorindeling is niet zelden rechtstreeks afgeleid van de omschrijving van de activiteiten, zoals die sinds de start van de onderneming bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Deze omschrijving is echter vaak te summier om de activiteiten die door de onderneming worden uitgevoerd op hun waarde te kunnen inschatten.

Ook na de start van de onderneming kunnen verschillende situaties consequenties hebben op de sectorindeling. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een wijziging van activiteiten, een wijziging van het productieproces, een fusie of afsplitsing van activiteiten. Daarom bevelen wij aan om de sectorindeling periodiek – dan wel na wijziging van de omstandigheden – opnieuw te (laten) beoordelen. Het loont om de sectorindeling kritisch te bekijken. Wellicht betaalt u wel een te hoge sectorpremie.

In de Servicebrief Lonen - juni 2017 gaan wij op hoofdlijnen in op de sectorindeling. U kunt deze Servicebrief downloaden via onderstaande button.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van de adviesgroep Loon- & Premieheffing.

download