Artikel:

Btw op bouwkosten van nieuwbouwwoningen met zonnepanelen deels aftrekbaar

08 oktober 2019

Update: ‘Op 16 juli 2021 oordeelde de Hoge Raad dat een particulier de btw op de bouwkosten van zijn woning niet in aftrek mag brengen vanwege zonnepanelen op het dak van zijn woning. Volgens de Hoge Raad zouden de bouwkosten ook gemaakt zijn als er geen zonnepanelen waren en houden de kosten dus geen verband met de opwekking en levering van stroom.

De Hoge Raad heeft voor het eerst uitspraak gedaan in een zaak waar de btw-aftrek op bouwkosten van nieuwbouwwoningen met zonnepanelen ter discussie staat. De eerdere uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden dat een deel van de btw op de bouwkosten in aftrek mag worden gebracht, is door de Hoge Raad bevestigd. Een aftrek van btw op de nieuwbouwkosten is hierdoor mogelijk!

Procedure

Eind 2017 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een eigenaar van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen (naast de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) ook een deel van de btw op de bouwkosten in aftrek kan brengen. Het deel van het dak waar de zonnepanelen op zijn geplaatst staat niet alleen ten dienste van de nuttige ruimtes in de woning, maar wordt ook gebruikt voor de ondersteuning van de zonnepanelen en heeft dus een zakelijke functie gekregen. Dit heeft als gevolg dat de eigenaar van de woning de btw op de kosten voor het dak dat zich onder de zonnepanelen bevindt, in aftrek kan brengen. Om de hoogte van de aftrek te berekenen hanteert het Hof de volgende berekeningsmethodiek:

 m² dak waarop de zonnepanelen zich bevinden


 m² nuttige ruimte binnen de woning + m² dak waarop de zonnepanelen zich bevinden.

Tegen deze uitspraak heeft de staatssecretaris cassatie ingesteld. Op 27 september jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in deze zaak. Zonder inhoudelijke motivering heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de Staatssecretaris ongegrond verklaard. Het oordeel van het Hof blijft daarmee in stand. Voor eigenaren van nieuwbouwwoningen is het mogelijk om met een beroep op deze uitspraak een deel van de btw op de bouwkosten in aftrek te brengen. Let op: wanneer eigenaren van nieuwbouwwoningen zich vervolgens aanmelden voor de nieuwe kleine ondernemersregeling dan kan dit als gevolg hebben dat een deel van de in aftrek gebrachte btw moet worden terug betaald.

Woningcorporaties

In de uitspraak is weliswaar sprake van een particulier die eigenaar is van een woning met een kantoorruimte, maar wij zien ook argumenten om deze zienswijze toe te passen voor woningcorporaties die zonnepanelen btw-belast verhuren aan huurders van nieuwbouwwoningen.

Bij de verhuur van de zonnepanelen door woningcorporaties aan huurders komt de vraag op of de verhuur belast is met btw. Deze kwalificatie is van belang voor de vraag of over de vergoeding voor de verhuur aan huurders btw moet worden voldaan én of de btw op de kosten in aftrek kan worden gebracht. Lees ook onze eerdere nieuwsberichten hierover.

Wanneer de verhuur van de zonnepanelen belast is met btw, dan kan de btw op de aanschaf, installatie en onderhoud van de zonnepanelen in aftrek worden gebracht. Door het oordeel van de Hoge Raad is naast de aftrek op de aanschaf, installatie en onderhoud mogelijk ook een deel van de btw op de bouwkosten van nieuwbouwwoningen aftrekbaar.

Advies

Wij raden aan de btw-gevolgen bij het plaatsen van zonnepanelen te inventariseren en na te gaan welke optimalisatiemogelijkheden er zijn. Woningcorporaties adviseren wij om de btw-behandeling van de verhuur van de zonnepanelen af te stemmen met de Belastingdienst (voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden) en bij nieuwbouw een beroep te doen op de uitspraak van de Hoge Raad. Daarnaast is het raadzaam om bezwaar te maken tegen de aangiften totdat de afstemming met de Belastingdienst is afgerond teneinde op die manier de rechten veilig te stellen. Uiteraard ondersteunen onze adviseurs u hier graag bij!