BDO.nl maakt gebruik van cookies

De website van BDO maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van bezoekersgedrag. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over cookies op bdo.nl.
Artikel:

Btw-belast detacheren of vrijgestelde zorgverlening?

12 oktober 2017

Casus

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat het ter beschikking stellen van medisch personeel geen medische dienstverlening betrof, en dus belast is met btw.

De casus is als volgt: een besloten vennootschap heeft (basis)artsen en medisch specialisten (hierna: artsen) in loondienst. De vennootschap is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met meerdere ziekenhuizen waarbij de artsen ingezet worden om aan de slag te gaan in die ziekenhuizen. Daarin is onder andere bepaald dat bij naam genoemde artsen bij het ziekenhuis te werk worden gesteld onder verantwoordelijkheid en voor risico van het ziekenhuis. De vennootschap doet hierbij een beroep op de btw-vrijstelling voor het verrichten van medische diensten. Ondanks het feit dat partijen hun contract een overeenkomst van dienstverlening noemen, kwalificeert het Hof de contractuele bepalingen als het ter beschikking stellen van personeel, en dus belast met btw.

De Hoge Raad oordeelt dat het contract tussen de vennootschap en de ziekenhuizen leidend is. Volgens de Hoge Raad is sprake van het ter beschikking stellen van personeel en niet van diensten die kwalificeren als gezondheidskundige verzorging. Het is niet van belang dat de artsen van de vennootschap feitelijk gezondheidskundige zorg verlenen. Het betreft uitlenen van personeel waarop de medische btw-vrijstelling niet van toepassing is.

Praktijk

Het uitlenen van personeel is in de hoofdregel btw-belast, ook als dat personeel zich bezighoudt met gezondheidskundige zorg. In deze casus komt de rechter op basis van de contractuele bepalingen in de overeenkomst tot de conclusie dat de vennootschap artsen uitleent aan de ziekenhuizen en dat dit derhalve niet valt onder het begrip “gezondheidskundige verzorging”. Deze uitspraak betekent naar onze mening niet dat in alle situaties waarbij artsen in dienstbetrekking zijn van een entiteit sprake is van btw-belaste dienstverlening. Wel verwachten wij dat de Belastingdienst zich strikter zal opstellen bij de beoordeling van de contracten en feitelijke situatie. Het is daarom heel belangrijk dat partijen ook in de contractering heel duidelijk afspraken maken die kunnen worden aangemerkt als het verrichten van vrijgestelde zorgdiensten. Van belang is bijvoorbeeld dat de opdrachtnemer aansprakelijk en verantwoordelijk dient te zijn voor de inhoud en kwaliteit van de te verrichten zorgdiensten. De overeenkomsten moeten in die zin goed en secuur worden vormgegeven. Het spreekt voor zich dat in de praktijk ook zo door partijen dient te worden gehandeld.

Wij hebben vernomen dat de Belastingdienst hieromtrent actief stappen gaat ondernemen. Het is daarom eveneens van belang om bestaande overeenkomsten te inventariseren en te beoordelen hoe deze zich verhouden met het oordeel van de Hoge Raad.

Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met Matthijs van Ooij (040 – 269 8065), Edwin Dekker (06 – 5736 6775) of Anne Marieke Smits (06 – 5068 1054), als btw-specialisten lid van de Branchegroep Zorg van BDO.