Artikel:

Btw-aftrek voor kosten die alleen zijn opgenomen in prijs vrijgestelde transacties

19 oktober 2018

Volgens het Hof van Justitie kan de btw op overheadkosten deels in aftrek worden gebracht wanneer de kosten uitsluitend zijn opgenomen in de prijs van vrijgestelde transacties.  

De zaak Volkswagen Financial Services  

Volkswagen Financial Services (VWFS) is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Zij verkoopt voertuigen op basis van huurkoopovereenkomsten. Op grond van de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk is hierbij sprake van verscheidene prestaties, waaronder een belaste levering van het voertuig en een vrijgestelde kredietverstrekking. De prijs die de afnemer betaalt voor het voertuig is gelijk aan de inkoopprijs van VWFS. Bij het bepalen van de hoogte van de rente voor de kredietverstrekking berekent VWFS haar overheadkosten door en hanteert zij een winstmarge en een vergoeding voor het risico op oninbare vorderingen.

Oordeel van het Hof van Justitie

In deze zaak staat ter discussie of VWFS de btw op gemaakte overheadkosten in aftrek kan brengen. Volgens het Hof van Justitie kan zij die btw deels in aftrek brengen. Er is een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de kosten en de belaste en vrijgestelde handelingen van VWFS. Bovendien maakt het Hof van Justitie duidelijk dat zijn oordeel in de zaak Banco Mais EU-lidstaten niet toestaat om binnen de automotive sector ondernemers te verplichten bij huurkoopovereenkomsten de vergoeding ontvangen voor de overdracht van het voertuig niet in de pro rata op te nemen. De nationale rechter moet vaststellen of het niet opnemen van die vergoeding in de pro rata leidt tot een nauwkeurigere berekening van dat pro rata.

Realistische benadering

De benadering van het Hof van Justitie is een realistische. Er wordt rekening gehouden voor welke transacties de overheadkosten zijn gemaakt. In onze visie is dit een juiste uitkomst in deze zaak. Het gebruik van ingekochte goederen en diensten moet bepalend zijn voor de mate van aftrek en niet of de gemaakte kosten zijn doorberekend in de prijs van bepaalde handelingen.

Meer informatie

Neem contact op met een van onze btw-adviseurs voor meer informatie.