Artikel:

Btw 2021: nieuwe regels e-commerce binnen de EU

09 april 2019

Update 2021: inmiddels is de inwerkingtreding van de regels uitgesteld tot 1 juli 2021 in verband met de coronacrisis. Binnenkort gaat BDO in op deze nieuwe regels in diverse webinars en workshops.

Per 1 januari 2020 en 2021 veranderen de btw-regels voor internationale handel op enkele belangrijke punten. In dit artikel staan we stil bij de nieuwe btw-regels voor e-commerce met goederen binnen de EU.

Huidige regels

Ondernemers die goederen leveren aan particulieren in een andere EU-lidstaat kunnen te maken krijgen met de afstandsverkopenregeling. Dit is het geval indien de goederen worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier en als een drempelbedrag wordt overschreden. Voor Nederland bedraagt dit drempelbedrag 100.000 euro. Als de afstandsverkopenregeling van toepassing is, is de ondernemer btw verschuldigd in het land van aankomst van de goederen in plaats van het land van vertrek van de goederen. De ondernemer voor wie de afstandsverkopenregeling geldt moet zich voor de btw registreren in elk EU-lidstaat waar hij afstandsverkopen moet aangeven.

Wijzigingen per 2021

Met ingang van 1 januari 2021 veranderen de btw-regels voor afstandsverkopen binnen de EU op drie belangrijke punten:

  1. Het drempelbedrag verdwijnt. Dit betekent dat ondernemers al vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd zijn in het land van aankomst van de goederen.
  2. Het doen van btw-aangifte wordt echter vereenvoudigd. In plaats van dat de ondernemer btw-aangifte moet doen in het land waar de afstandsverkoop is belast, kan hij ervoor kiezen btw-aangifte te doen in de lidstaat waar hij is gevestigd. Zijn eigen lidstaat stuurt de btw-aangifte en de betaling dan door naar de lidstaat waar de btw is verschuldigd. Deze aangifte wordt OSS-aangifte (One Stop Shop-aangifte) genoemd.
  3. Het toepassingsgebied van de afstandsverkopenregeling wordt verruimd. Niet alleen wanneer de goederen worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier is deze regeling van toepassing. Dat geldt ook bij diens indirecte tussenkomst. Met deze verruiming wordt beoogd een halt toe te roepen aan ondernemers die proberen de toepassing van de afstandsverkopenregeling te omzeilen door de particulier zelf een overeenkomst te laten sluiten met de transporteur. Vaak is de leverancier wel bij de totstandkoming van die overeenkomst betrokken.

Vereenvoudiging voor kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers geldt een vereenvoudiging. Wanneer zij in slechts één EU-lidstaat zijn gevestigd en voor niet meer dan 10.000 euro aan afstandsverkopen en digitale diensten (telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten) aan particulieren verrichten, mogen deze ondernemers btw blijven berekenen over hun afstandsverkopen in het land van vertrek van de goederen. Zij kunnen er echter ook voor kiezen de afstandsverkopenregeling toe te passen.

Gevolgen voor de praktijk

Door de nieuwe regeling wordt een gelijk speelveld gecreëerd in de EU. Behoudens de vereenvoudiging voor kleine ondernemers zijn immers alle afstandsverkopen belast in het land van aankomst van de goederen. Het maakt voor de particulier dan niet uit bij welke leverancier in de EU hij goederen koopt. Ondernemers die afstandsverkopen verrichten doen er goed aan zich alvast te beraden of zij kiezen voor het doen van OSS-aangifte of dat zij reguliere btw-aangiftes blijven doen. Het enige voordeel dat wij zien voor het voortzetten van reguliere btw-aangifte, is de mogelijkheid om btw in aftrek te brengen in die btw-aangifte. In de OSS-aangifte kan geen btw in aftrek worden gebracht. De ondernemer moet dan een teruggaafverzoek voor buitenlandse btw indienen bij de Nederlandse fiscus.

Kleine ondernemers die onder de drempel van 10.000 euro blijven, zullen moeten kijken of het interessant is om te opteren om de afstandsverkopenregeling toe te passen. Dat zal met name het geval zijn wanneer in het land van aankomst een gunstiger btw-tarief geldt dan in het land van vertrek van de goederen.

Meer informatie

Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het vaststellen van de btw-gevolgen voor uw situatie. Neem hiervoor contact op met een van onze btw-adviseurs. Benieuwd naar de overige wetswijzigingen bij internationale handel? Bekijk dan deel 1, 2356 of 7 van deze reeks artikelen.

In december 2019 hebben wij naar aanleiding van een nadere invulling van btw-regels voor afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen een update van dit perspectief geschreven. Deze vindt u hier. Ook deze update gaat uit van een inwerkingtreding van de nieuwe regels per 1 januari 2021. Dat is inmiddels 1 juli 2021 geworden.