Artikel:

Btw 2021: e-commerce en de btw-positie van platforms

23 april 2019

Update 2021: inmiddels is de inwerkingtreding van de regels uitgesteld tot 1 juli 2021 in verband met de coronacrisis. Binnenkort gaat BDO in op deze nieuwe regels in diverse webinars en workshops.

Per 1 januari 2020 en 2021 veranderen de btw-regels voor internationale handel op enkele belangrijke punten. In dit artikel staan we stil bij de positie van platforms binnen de nieuwe btw-regels voor e-commerce. 

De positie van platforms

Platforms spelen een belangrijke rol binnen e-commerce. Zij brengen aanbieders van producten en kopers van die producten in contact via hun marktplaats of website. Omdat deze platforms bij een groot deel van de e-commerce binnen en buiten de EU betrokken zijn en het vaak gaat om grote partijen die compliant willen zijn, is ervoor gekozen in bepaalde gevallen de platforms verantwoordelijk te maken voor de verschuldigde btw. Op basis van een zogenoemde platformfictie wordt het platform voor de btw geacht de goederen te leveren aan de particuliere afnemer in plaats van de daadwerkelijke leverancier. Er gelden verschillende regels voor verkopen waarbij de goederen al binnen de EU zijn en verkopen waarbij de goederen nog moeten worden ingevoerd.

Het begrip faciliteren

De regeling is alleen van toepassing wanneer het platform faciliteert bij de goederenlevering. Om te kunnen spreken van faciliteren 1) moet het platform partijen met elkaar in contact brengen en 2) vindt een levering van het goed plaats via het platform.

Het platform faciliteert niet wanneer cumulatief aan drie voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het platform stelt geen algemene voorwaarden vast, en;
 2. Het platform brengt de vergoeding niet in rekening aan de klant, en;
 3. Het platform is niet betrokken bij het bestellen of afleveren van de goederen.  

Van faciliteren is ook geen sprake wanneer sprake is van een payment service provider, een ondernemer alleen listings of advertenties verzorgt of het platform de gebruiker alleen leidt naar een ander platform zonder verdere betrokkenheid bij de levering.

Faciliteren van verkopen binnen EU

In deel 4 van onze reeks over de btw-wijzigingen binnen de internationale handel zijn we ingegaan op de nieuwe btw-regels voor e-commerce binnen de EU. Wanneer een platform faciliteert bij verkopen binnen de EU (let op het kan hierbij ook gaan om lokale leveringen!) en de leverancier is buiten de EU gevestigd, dan wordt het platform geacht de afstandsverkoop aan de consument te hebben verricht. De waarde van de goederen is, anders dan bij goederen afkomstig van buiten de EU, niet relevant. Het platform moet btw aangeven in het land van aankomst van de goederen. Het mag aangifte doen via de OSS. De leverancier wordt geacht het goed te hebben geleverd aan het platform. Voor deze levering geldt het nultarief.

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven.

Toepassingsvoorwaarden:

 • Faciliteren
 • B2C-levering
 • Goederen zijn en blijven binnen EU
 • Leverancier niet in EU gevestigd

Faciliteren van verkopen van goederen die nog moeten worden ingevoerd

In deel 5 van onze reeks over de btw-wijzigingen binnen de internationale handel zijn we ingegaan op e-commerce en goederen afkomstig van buiten de EU. Wanneer een platform faciliteert bij verkopen van goederen afkomstig van buiten de EU wordt het platform geacht de goederen te hebben geleverd aan de consument wanneer de goederen een intrinsieke waarde hebben van niet meer dan 150 euro. Het is niet relevant waar de leverancier is gevestigd. De fictie geldt dus ook wanneer de leverancier in de EU is gevestigd, anders dan bij verkopen binnen de EU. Het platform is btw verschuldigd in het land van aankomst van de goederen en kan deze btw aangeven via de I-OSS of op reguliere wijze aangifte doen. Wanneer het pakketje wordt ingevoerd op naam van de leverancier of de consument dan zal ervoor gezorgd moeten worden dat degene die invoert beschikt over het I-OSS btw nummer van het platform. Alleen in dat geval kan een vrijstelling bij invoer worden verkregen. Anders zal degene op wiens nam het pakket wordt ingevoerd op reguliere wijze invoer-btw moeten betalen. De leverancier wordt geacht de goederen te hebben geleverd aan het platform. Deze B2B-levering is onderworpen aan het nultarief.

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven. 

Toepassingsvoorwaarden:

 • Faciliteren
 • B2C-levering
 • Goederen worden ingevoerd
 • Levering met intrinsieke waarde van niet meer dan 150 euro

Onbeperkte verantwoordelijkheid?

Platforms zijn er in diverse soorten en maten. De EU heeft gekozen voor een ruime invulling van de regeling. Dat betekent dat het platform niet altijd op de hoogte hoeft te zijn van alle onderliggende feiten bij een levering, zoals het soort product dat wordt verkocht of de hoogte van de betaling. Het platform is daarom ook niet onbeperkt verantwoordelijk.

De belastingdienst kan geen btw naheffen bij het platform wanneer:

 1. Het platform afhankelijk is van informatie van leveranciers of derden om het juiste btw-bedrag aan te geven;
 2. De informatie die het platform heeft ontvangen onjuist is;
 3. Het platform kan bewijzen dat het niet wist en niet behoorde te weten dat de informatie onjuist was.

Wij merken hierbij op dat de bewijslast dat het platform niet op de hoogte was van een onjuistheid en niet behoorde te weten dat sprake was van een onjuistheid, rust op het platform. Het zal in de praktijk lastig zijn om te bewijzen dat je iets niet wist en ook niet had kunnen weten. Wij verwachten daarom dat de verantwoordelijkheid voor platforms ver zal gaan. Wij adviseren daarom ook de benodigde maatregelen te treffen om deze verantwoordelijkheid goed beheersbaar te maken.

Gevolgen voor de praktijk

Met de regeling voor platforms beoogt de EU de inning van btw bij e-commerce eenvoudiger en efficiĆ«nter te maken. Wij onderschrijven het belang hiervan, maar zien een grote verantwoordelijkheid op platforms afkomen. Het is voor platforms en ook ondernemers die handelen via deze platforms van belang om tijdig na te gaan wat hun btw-positie is per 1 januari 2021. Uiteraard zijn we u hierbij graag behulpzaam. Neem hiervoor gerust contact op met een van onze btw-adviseurs. Benieuwd naar de overige wetswijzigingen bij internationale handel? Bekijk dan deel 1, 23, 45 of 7 van deze reeks artikelen.

In december 2019 hebben wij naar aanleiding van een nadere invulling van btw-regels voor afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen een update van dit perspectief geschreven. Deze vindt u hier. Ook deze update gaat uit van een inwerkingtreding van de nieuwe regels per 1 januari 2021. Dat is inmiddels 1 juli 2021 geworden.