Artikel:

Btw 2021: e-commerce en de btw-behandeling van retourzendingen

02 mei 2019

Update 2021: inmiddels is de inwerkingtreding van de regels uitgesteld tot 1 juli 2021 in verband met de coronacrisis. Binnenkort gaat BDO in op deze nieuwe regels in diverse webinars en workshops.

Per 1 januari 2020 en 2021 veranderen de btw-regels voor internationale handel op enkele belangrijke punten. In dit artikel staan we stil bij de btw-behandeling van retourzendingen. 

Retourzendingen bij e-commerce

Omdat bij e-commerce sprake is van verkopen op afstand doet zich regelmatig de situatie voor dat het product niet voldoet aan de verwachtingen van de consument. De goederen worden dan retour gestuurd en de rekening wordt gecrediteerd. Ook voor de verschuldigde btw hebben deze retourzendingen gevolgen. We gaan in op deze btw-gevolgen onder de nieuwe btw-regels voor e-commerce die per 1 januari 2021 gelden wanneer de afnemer een particulier is.

Retourzendingen bij e-commerce binnen de EU

In deel 4 van onze reeks over de btw-wijzigingen binnen de internationale handel zijn we ingegaan op de nieuwe btw-regels voor e-commerce met goederen die binnen de EU zijn en blijven.

Wanneer goederen retour worden gezonden dan heeft dit ook gevolgen voor de verschuldigde btw. In geval een aankoop wordt geannuleerd dan ontstaat recht op teruggaaf van de verschuldigde btw. De btw-regels van de lidstaat waar de btw is verschuldigd zijn van toepassing. In Nederland mag een dergelijke vermindering worden verwerkt in de eerstkomende reguliere btw-aangifte. Indien de ondernemer aangifte doet via de OSS dan geldt dat correcties, waaronder creditnota’s, mogen worden verwerkt in de eerstvolgende OSS-aangifte. Wij nemen aan dat ook geannuleerde aankopen onder het begrip ‘correcties’ vallen. Let op: als door de correctie een recht op teruggaaf ontstaat in een EU-lidstaat mag dit negatieve btw-bedrag naar onze mening in de OSS-aangifte niet worden verrekend met de btw die verschuldigd is in andere EU-lidstaten in dat tijdvak. De ondernemer krijgt de teruggaaf rechtstreeks uitbetaald door de EU-lidstaat waar hij recht op teruggaaf heeft.

Retourzendingen bij e-commerce met goederen die worden ingevoerd

In deel 5 van onze reeks over de btw-wijzigingen binnen de internationale handel zijn we ingegaan op e-commerce met goederen afkomstig van buiten de EU.

Voor de btw die verschuldigd is voor de leveringen geldt hetzelfde als voor de btw bij de retourzendingen van goederen die binnen de EU zijn gebleven. Indien de ondernemer gebruik maakt van de I-OSS aangifte dan kan hij de btw op geannuleerde verkopen naar onze mening net als bij de OSS-aangifte verwerken in de eerstvolgende I-OSS aangifte. Omdat de goederen al zijn ingevoerd bestaat geen recht op teruggaaf van de btw die is verschuldigd bij invoer. Wel blijft de aftrek van invoer-btw in stand. Het kan zijn dat de goederen worden teruggezonden naar het land van herkomst. In dat geval is sprake van een uitvoer uit de EU en een invoer in het land van herkomst. Mogelijk geldt in dat land een vrijstelling bij invoer omdat sprake is van terugkerende goederen. Indien de goederen in de EU blijven en ze vervolgens worden verkocht aan een andere particuliere afnemer dan zullen de regels voor e-commerce binnen de EU van toepassing zijn.

Retourzendingen bij verkopen via platform

In deel 6 van onze reeks over de btw-wijzigingen binnen de internationale handel zijn we ingegaan op de btw-positie van platforms. Onder bepaalde omstandigheden is het platform verantwoordelijk voor de voldoening van btw op de transactie met de consument. De leverancier wordt dan geacht de goederen aan het platform te leveren en het platform aan de consument.

Retourzendingen kunnen eveneens via het platform lopen, waarbij het platform de betaalde verkoopprijs terugbetaalt aan de consument en aangeeft aan de consument naar welk adres hij de goederen retour moet sturen. In dat geval zijn de btw-gevolgen niet anders dan hiervoor beschreven. Ook de levering van de leverancier aan het platform wordt geannuleerd. Omdat deze echter is onderworpen aan het nultarief zijn de btw-gevolgen beperkt. Hooguit moet de btw-aangifte van de leverancier worden gecorrigeerd, maar dat hangt af van de btw-wetgeving het land waar de levering van de leverancier aan het platform belast is.

Ook platforms die de betaling niet namens de leverancier ontvangen kunnen binnen de nieuwe regeling voor platforms vallen. Het betalen van btw levert dan voor het platform al een probleem op, omdat de consument rechtstreeks aan de leverancier betaalt, maar het platform wel de btw aan de belastingdienst moet betalen. Bij retourzendingen doet zich het omgekeerde probleem voor. Het platform kan de btw op de levering terugkrijgen, maar de leverancier zal de verkoopprijs inclusief btw moeten vergoeden aan de consument.

Gevolgen voor de praktijk

De toekomstige btw-regels voor e-commerce zijn complex. Dat geldt ook voor de btw-regels voor retourzendingen. Het is van belang tijdig na te denken over hoe u voor de btw omgaat met retourzendingen. Wanneer u via een platform handelt of een platform bent is het van belang om over de teruggaaf van btw bij retourzendingen duidelijke afspraken te maken, zodat zowel leveranciers als platform weten waar zij aan toe zijn. Uiteraard zijn we u hierbij graag behulpzaam. Neem hiervoor gerust contact op met een van onze btw-adviseurs. Benieuwd naar de overige wetswijzigingen bij internationale handel? Bekijk dan deel 1, 2345 of 6 van deze reeks artikelen.

In december 2019 hebben wij naar aanleiding van een nadere invulling van btw-regels voor afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen een update van dit perspectief geschreven. Deze vindt u hier. Ook deze update gaat uit van een inwerkingtreding van de nieuwe regels per 1 januari 2021. Dat is inmiddels 1 juli 2021 geworden.