BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Brexit; een ‘fatsoenlijke oplossing’ voor Britten die in Nederland wonen?

21 februari 2019

De Brexit nadert met rasse schreden en nog steeds is er geen duidelijkheid over wat er staat te gebeuren. Op dit moment bereidt Europa zich voor op de situatie dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder wederzijds akkoord of actieplan. Anticiperend op dit scenario heeft de Minister van Buitenlandse Zaken in zijn brief van 7 januari j.l. aan de Tweede Kamer ‘een fatsoenlijke oplossing’ aangekondigd voor Britten die op dit moment in Nederland wonen, werken of studeren en na Brexit hun verblijfstitel per direct zouden verliezen.

Overgangsperiode

De aangekondigde ‘fatsoenlijke oplossing’ houdt in dat een overgangsperiode van 15 maanden wordt ingesteld, startend op 30 maart 2019. Gedurende deze periode behouden deze Britten en hun familieleden hun recht op verblijf, studie en werk in Nederland.

Al tijdens de overgangsperiode ontvangen Britten die in Nederland wonen een uitnodiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning in te dienen. Voor afgifte van deze definitieve verblijfsvergunningen gaan dezelfde regels gelden als voor EU-burgers.

Wat betekent dit voor Britten die in Nederland wonen?

  • Woont u al langer dan 5 jaar rechtmatig in Nederland, dan kunt u een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd krijgen.
  • Woont u korter dan 5 jaar rechtmatig in Nederland, kunt u een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd krijgen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie onderstaand).
  • Wilt u zich na Brexit in Nederland gaan vestigen? Dan gelden er geen speciale voorwaarden meer, behalve dan dat er geen Machtiging Voorlopig Verblijf nodig is om de beslissing op de aanvraag van de verblijfsvergunning in Nederland te mogen afwachten.

Om in Nederland in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Het moet gaan om: 

  • Iemand die in Nederland werkzaamheden in loondienst of als zelfstandige verricht;
  • Economisch inactieven moeten beschikken over voldoende bestaansmiddelen en zij moeten beschikken over een ziektekostenverzekering die ook in Nederland gemaakte ziektekosten dekt;
  • Studenten, indien zij zijn ingeschreven aan een particuliere dan wel openbare instelling die door de Nederlandse overheid overeenkomstig de wetgeving of administratieve praktijk is erkend of wordt gefinancierd.

Let op: u valt alleen onder de aangekondigde overgangsperiode wanneer u vóór Brexit al als ingezetene bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen. 

De ‘fatsoenlijke oplossing’ zoals aangekondigd op 7 januari j.l. biedt iets meer duidelijkheid voor de Britten die op dit moment in Nederland wonen. Het stelt een beetje gerust, ook al is het officiële beleid nog niet gepubliceerd. Echter, we blijven nog met veel vragen achter. Bijvoorbeeld, komt er ook een ‘fatsoenlijke oplossing’ voor Britse werknemers die forenzen naar Nederland vanuit het Verenigd Koninkrijk of wordt voor hen niet in een (tussen)oplossing voorzien? Wel is al aangekondigd dat er naar oplossingen wordt gezocht op het gebied van sociale zekerheid, het recht op zorg en de erkenning van rijbewijzen.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Houdt onze berichtgeving in de gaten! Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.