Artikel:

Brexit; btw-registratie in Verenigd Koninkrijk voor niet-Britse ondernemers

27 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is de brexit een feit en maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer uit van de Europese Unie (EU). De nadelen van de brexit worden voor  niet- Britse ondernemers steeds beter voelbaar. Een belangrijk aandachtspunt vormt de btw-behandeling van verkopen van goederen aan Britse klanten met een waarde van minder dan £135. Het VK heeft namelijk een regel ingevoerd die ervoor zorgt dat het moment waarop btw moet worden betaald, verandert. Dit gaat in tegen de normale btw-behandeling van invoer en heeft mogelijk gevolgen voor uw situatie.

Algemene regels btw bij invoer

Als een leverancier goederen levert aan klanten buiten de EU moeten de goederen in de EU worden uitgevoerd. In het land van aankomst moet de invoer worden aangegeven. De meeste landen heffen btw op het moment van de invoer (aangifte bij de douane). In de praktijk zien wij in veel gevallen dat leveranciers uit praktische overwegingen de lokale klant zelf de invoer laat verzorgen. Hierdoor hoeft de leverancier zich doorgaans geen zorgen te maken over btw in het land van aankomst, dat is een zaak van de klant.

Nieuwe Britse regel

Het VK heeft een regel geïntroduceerd die gedeeltelijk afwijkt van de hiervoor genoemde algemene regels. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat goederen met een waarde van £135 of minder die worden geleverd door een leverancier en worden vervoerd van een land buiten het VK naar het VK, worden belast op het moment van verkoop. Deze verkoop wordt geacht fictief plaats te vinden in het VK en is daardoor belast met Britse btw. In deze situaties wordt het moment van invoer voor de btw dus genegeerd en wordt geen btw meer geheven op het moment van invoer. De regeling lijkt sterk op de nieuwe regels voor afstandsverkopen in de EU die per 1 juli 2021 van kracht worden. De grens van £135 betreft de totale waarde van de zending die wordt ingevoerd en ziet dus niet op de afzonderlijke waarde van de artikelen die deel uitmaken van een zending. Het gevolg van de regeling is dat het uitgangspunt is dat de verkoper Britse btw in rekening moet brengen aan de klant en zich daardoor voor de btw moet registreren in het VK. Daarbij gelden geen drempelbedragen. De situatie is anders als (i) goederen worden verkocht via een online marktplaats of platform of (ii) als de klant een Brits btw-nummer heeft. In het eerste geval is het niet de verkoper maar het platform dat de btw verschuldigd is en moet aangeven. In het tweede geval kan mogelijk een verleggingsregeling worden toegepast en moet de klant zelf de btw aangeven bij de Britse fiscus. De nieuwe regeling geldt niet voor bijvoorbeeld accijnsgoederen.

Belang voor niet-Britse ondernemers

De nieuwe Britse regel heeft grote gevolgen. Met name voor niet-Britse ondernemers die goederen verkopen aan Britse particulieren, maar ook voor platforms die dergelijke verkopen aan Britse particulieren faciliteren. Beide moeten zich als gevolg van deze regel registreren in het VK om de btw over de verkopen aan te geven en af te dragen. Doordat geen drempelbedragen van toepassing zijn, moeten ondernemers zich vanaf de eerste verkoop in het VK registreren en btw afdragen. Voor niet-Britse ondernemers kan registratie in het VK worden voorkomen door te verkopen via een platform, aangezien in dat geval het platform de belastingplichtige is.

Ondersteuning door BDO

BDO kan ondersteunen bij de toepassing van deze nieuwe regels. Wij kunnen voor u gedetailleerd in kaart brengen welke btw-gevolgen de brexit voor uw onderneming heeft en welke mogelijkheden er zijn om administratieve lasten zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij bijvoorbeeld een Britse btw-registratie en de btw-aangiften.

Meer informatie? 
Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag!