BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Bezorgers Deliveroo tóch geen zelfstandigen

14 februari 2019

Per februari 2018 besloot Deliveroo, een platformorganisatie die een online maaltijdbestelsysteem, online betaalsysteem en bezorgdienst biedt, om de arbeidsovereenkomsten van haar maaltijdbezorgers om te zetten in zogeheten partnerovereenkomsten. De voormalig werknemers werden verplicht gesteld zich als ondernemer in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en moesten voortaan over een btw-nummer beschikken. Volgens Deliveroo krijgen bezorgers op deze manier meer vrijheid om zelf invulling aan hun werk te geven. De FNV is het echter niet met deze partnerovereenkomst eens en kwam tegen deze wijziging in verzet. Volgens de FNV was er namelijk in de praktijk nog steeds sprake van een relatie tussen werkgever en werknemer. De zaak werd voorgelegd aan de kantonrechter.

Zaak Deliveroo: beoordeling kantonrechter

Op 15 januari jl. oordeelde de kantonrechter dat de verhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers met de invoering van de nieuwe contractvorm inderdaad niet wezenlijk is veranderd. Hierbij is onder andere van belang dat de partnerovereenkomst een standaardcontract is dat volledig en eenzijdig is opgesteld door Deliveroo en niet onderhandelbaar is. Daarnaast vindt de rechter dat de vrijheid van de bezorgers feitelijk niet zo groot is als de partnerovereenkomst suggereert. Weigering van een opdracht of het minder vaak beschikbaar zijn, werkt voor de bezorgers in het nadeel bij het toebedeeld krijgen van toekomstige opdrachten en de mogelijkheid om bonussen te halen. Uit de samenhang van bepalingen in de partnerovereenkomst leidt de kantonrechter af dat er in wezen sprake is van een raamcontract met een uitgestelde prestatieplicht.

In een eerdere uitspraak vorig jaar over een individuele Deliveroo-bezorger oordeelde de kantonrechter echter dat de bezorger niet in loondienst van het bedrijf was. Dit had te maken met de individuele overeenkomst die de maaltijdbezorger kreeg in plaats van een eenzijdig opgesteld contract. Ook had de bezorger al, voor de verplichting vanuit Deliveroo, gekozen voor het ondernemerschap.

Fiscale aspecten

De argumenten welke de kantonrechter hanteert in deze uitspraken om te komen tot het vaststellen van een dienstbetrekking, vertonen veel overeenkomsten met de nieuwe 8 pagina’s in het handboek loonheffingen 2019 van de belastingdienst, waarin het begrip ‘gezagsverhouding’ nader wordt uiteengezet. De samenhang van de feitelijke omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden verricht, zoals in deze uitspraken aan de orde, is ook de wijze waarop in fiscale zin arbeidsrelaties dienen te worden beoordeeld.

Toepasselijkheid cao

Niet alleen is de verhouding tussen Deliveroo en de maaltijdbezorgers aan te merken als een arbeidsovereenkomst, ook valt het bedrijf onder de werkingssfeer van de cao beroepsgoederenvervoer. Dat blijkt uit de, ook door de FNV, aangespannen rechtszaak. De kantonrechter is het met de FNV eens dat de bezorging van maaltijden door Deliveroo moet worden gekwalificeerd als vervoer van goederen en daarmee onder de cao beroepsgoederenvervoer valt. Deliveroo is daarmee verplicht de cao met terugwerkende kracht na te leven. Deliveroo heeft verklaard in beroep te gaan tegen de uitspraken.

Uitspraken met verstrekkende gevolgen

De kantonrechter doet met deze zaak twee belangwekkende uitspraken over arbeidsmarktvraagstukken van deze tijd. Deze uitspraken kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor vergelijkbare platformorganisaties en de kwalificatie van arbeidsverhoudingen.

Wij verwachten dat ook de kaders die de nieuwe DBA-wetgeving voor zzp’ers moet vormgeven, belicht zullen worden door deze Deliveroo-uitspraken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de kwalificatie van een arbeidsverhouding? Neem dan contact op met één van onze specialisten.