Artikel:

Beperkte kennis van WKR bij werkgevers

27 maart 2018

Vrijdag 23 maart 2018 is de evaluatie van de werkkostenregeling bekend gemaakt. Het blijkt dat gemiddeld slechts 6% (!) van de werkgevers goed bekend is met de werkkostenregeling. Bij werkgevers met 1 tot 5 werknemers is dat 5% en bij grote(re) werkgevers is dat minder dan de helft. Echter, een enkel foutje kan al snel tienduizenden euro’s aan naheffing opleveren. Mogelijk vertrouwen kleine werkgevers er op dat hun boekhouder het regelt.

Voorstellen tot verandering

Zowel werkgevers als intermediairs hebben een aantal verbeteringen en veranderingen voorgesteld. Het kabinet wil daarmee maar in beperkte mate wat doen, namelijk:

  • Regelen dat vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, niet langer hoeven te worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Het aanwijzen hiervan is op dit moment verplicht, maar lijkt enkel onnodige administratieve lasten met zich mee te brengen;
  • Toestaan dat de werkgever het loonvoordeel uit de verstrekking van maaltijden door middel van een steekproef vaststelt. Dit vermindert administratieve lasten, doordat niet continu elke verstrekking van een maaltijd bijgehouden hoeft te worden;
  • Herinvoeren van de normrente om het voordeel bij de personeelslening te kunnen berekenen. Op dit moment moet de werkgever de marktrente bijhouden wanneer hij een personeelslening verstrekt. Voor de werkgever is het eenvoudiger als er een normrente wordt vastgelegd waar hij zich op kan baseren;
  • Bieden van meer duidelijkheid in het Handboek Loonheffingen op het gebied van de eigen bijdragen van werknemers in relatie tot het noodzakelijkheidscriterium.
  • In de komende periode treedt de staatssecretaris van Financiën in overleg met het bedrijfsleven om na te gaan voor welke aanpassingen in de WKR draagvlak bestaat. De meest kansrijke opties worden uitgewerkt in wet- en regelgeving.

Doe de WKR-test

Wilt u weten of u voldoende kennis beschikt over de WKR? Doe de WKR-test! Dat kan via onderstaande button. Voor meer informatie kunt u hier de pagina bekijken van de Adviesgroep Loon- en Premieheffing waar tevens het whitepaper 'WKR 2018 - Bijna goed is goed fout!' te downloaden is. Vragen? Neem contact op met ons secretariaat: 070 338 07 22 of stuur een mail.

Doe de test