Artikel:

Benchmark uw duurzaamheidsambities met de Sustainability Readiness Tool

05 april 2022

Voor organisaties is er een groeiende noodzaak om duurzaamheid aan te pakken. De risico's waarmee bedrijven worden geconfronteerd, worden groter en complexer als gevolg van de klimaatverandering, pandemieën, toenemende digitalisering en verstoringen in wereldwijde logistieke ketens. Bent u benieuwd hoe duurzaam uw organisatie is of bent u van plan om (nog) meer energie te steken in het verduurzamen van uw organisatie? De kosteloze Sustainability Readiness Tool van BDO geeft u een eerste inzicht in uw duurzaamheidsambities en helpt u bij het zetten van de (vervolg)stappen in het transformatieproces.

Sustainable Development Goals 

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties moedigen ons aan om duurzame ontwikkeling centraal te stellen in onze bedrijfsstrategie. De SDG's hebben gezorgd voor een uniforme taal, die wereldwijd erkend is en wordt onderschreven, waar organisaties hun strategie op kunnen afstemmen én zich op kunnen richten.  

Onze Sustainability Readiness Tool is speciaal ontwikkeld om de activiteiten van uw organisatie af te zetten ten opzichte van die wereldwijde SDG’s. Ook geeft de tool een beoordeling van de volwassenheid van uw organisatie op het vlak van duurzaamheid. Het assessment kan periodiek ingevuld worden om progressie in uw transformatieproces op dit vlak te meten.  

Uitkomst en praktische adviezen

Na het doorlopen van het assessment, dat slechts 10 minuten van uw tijd kost, ontvangt u een rapport dat uw ‘Sustainability Readiness’ weergeeft. U ontvangt daarbij ook een aantal praktische adviezen en best practices om u te ondersteunen bij uw volgende stappen naar een nog duurzamere organisatie. Alle organisaties die de Sustainability Readiness Tool invullen krijgen vrijblijvend een kosteloos consult aangeboden om de resultaten te bespreken. 

Ga naar Sustainability Readiness Tool