Artikel:

'Beloning op maat' vrijgesteld van btw

04 oktober 2018

Worden vergoedingen - onder de noemer ‘beloning op maat’ - belast met btw? Recentelijk heeft het Ministerie van Financiën bevestigd dat deze werkzaamheden vrijgesteld van btw kunnen plaatsvinden.

Wijziging bekostigingssystematiek

Deze onduidelijkheid heerst door een wijziging van de bekostigingssystematiek. Na de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2015 werden de wijkverpleging en de wijkgerichte diensten afzonderlijk bekostigd Hierdoor kon voor de wijkgerichte diensten geen (bestaande) btw-vrijstelling worden toegepast. Om btw-heffing over deze diensten te voorkomen heeft de staatssecretaris een nieuwe btw-vrijstelling ingevoerd. Hierdoor kon met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 alsnog een beroep worden gedaan op een btw-vrijstelling. Per 1 januari 2017 is de bekostigingssystematiek echter (weer) gewijzigd. De wijkverpleging en de wijkgerichte diensten worden nu integraal bekostigd, waardoor de nieuwe vrijstelling overbodig werd en is om die reden weer uit de wet gehaald.

Onduidelijkheid beloning op maat

Onder de noemer ‘beloning op maat’ is afzonderlijke bekostiging echter nog steeds mogelijk. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen aanvullende afspraken maken over een ‘beloning op maat’ en zodoende de zorg naar eigen wens vormgeven. Dit leidde eind 2017 weer tot onduidelijkheid in de praktijk. Valt de ‘beloning op maat’ ook onder de bestaande btw-vrijstelling?

Vanwege deze onduidelijkheid is afstemming gezocht met het Ministerie van Financiën. Recentelijk heeft het ministerie van Financiën per brief bevestigd dat de ‘beloning op maat’ vrijgesteld van btw kan plaatsvinden. De onduidelijkheid is hiermee weggenomen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de beloningssystematiek kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.