Artikel:

Beleggingsinstellingen: de Wwft/Sw vragenlijst komt eraan

08 juli 2020

Op 3 mei 2020 heeft de AFM beleggingsondernemingen gevraagd om de periodieke vragenlijst over de risico’s ten aanzien van witwassen, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving in te vullen. De verwachting is dat deze vragenlijst na de zomer tevens wordt uitgezet bij (beheerders van) beleggingsinstellingen. Bent u een (beheerder van) een beleggingsinstellingen? Zorg er dan voor dat u eventuele openstaande acties tijdig afrondt en begin alvast met de voorbereiding. 

De AFM gaf eerder dit jaar aan dat zij extra aandacht gaat besteden aan de actualisatie van het klantbeeld. De verwachting is dan ook dat zij in de vragenlijst extra focus zal hebben voor dit onderwerp.

Het is raadzaam om bij de voorbereiding op de vragenlijst vooral op de volgende punten te letten:

  • De vragenlijst bevat waarschijnlijk de vraag om per hoogrisicoland het betrokken bedrag (het bedrag van alle overboekingen tussen uw onderneming en de zakelijke relatie) en het aantal zakelijke relaties op te geven;  
  • Ook dient u bij enkele vragen gedetailleerd antwoord te geven, waarbij u een onderscheid dient te maken tussen het type cliënt, product, dienst, transactie, leveringskanaal en landen of geografische gebieden;
  • Start tijdig met de inventarisatie of uw interne beheersmaatregelen ten aanzien van dit onderwerp voldoende zijn en of deze geactualiseerd zijn. De AFM vraagt wanneer uw beleid, procedures en maatregelen voor het laatst zijn aangepast en goedgekeurd.

U dient tijdig actie te ondernemen om de systemen zo in te richten dat de gevraagde informatie gemakkelijk te achterhalen valt. Wij adviseren (beheerders van) beleggingsinstellingen om nu alvast aan de slag te gaan met de onderwerpen uit de vragenlijst die is verstuurd aan de beleggingsondernemingen. De komende periode kan gebruikt worden om eventuele ‘gaps’ op te lossen of verbeteringen door te voeren.

De vragenlijst voor de beleggingsondernemingen is te vinden op de website van de AFM.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp en de mogelijke impact op uw organisatie, neem dan contact op met onze specialisten. Zij helpen u graag bij de voorbereidende werkzaamheden of de beantwoording van de vragenlijst.