Artikel:

Bedrijfswaardering als startmiddel om waarde te vergroten

20 december 2022

Iedereen die overweegt een onderneming aan te kopen of juist te verkopen, kent de toegevoegde waarde van een bedrijfswaardering. Ook in het geval van een fiscale of juridische herstructurering, overdracht binnen de familie of eventueel zelfs onenigheid tussen aandeelhouders, worden bedrijfswaarderingen vaker opgemaakt. Maar wist u dat u uw bedrijf ook kan laten waarderen met als doel de bedrijfswaarde verder te vergroten?

Welke factoren leveren de grootste bijdrage aan de waarde van uw onderneming?

Een waarderingsrapport kan namelijk ook gebruikt worden als start van een zogenaamd ‘value-management’-traject; een adviestraject waarin u (al dan niet met externe hulp) de waarde van uw onderneming verder gaat optimaliseren. Dat kan omdat u uw bedrijf en bedrijfswaarde verder wil verbeteren en optimaliseren of omdat er overwogen wordt de onderneming over enkele jaren te gaan verkopen of over te dragen (binnen familie). Juist bij bedrijfsopvolging is een goed waardebeeld van groot belang, onder meer ook richting de fiscus en om benadeling van de andere, niet intredende familieleden te voorkomen.
Een ‘value-management’-traject start met een goede, onderbouwde professionele waardering. In een waarderingsrapport worden namelijk, naast de indicatieve waarde, ook de zogenaamd ‘value-drivers’ van de onderneming waar het om gaat helder. Dat zijn de factoren die (relatief) het meest bijdragen aan de waarde. Zoals bijvoorbeeld de omzetgroei en de relatieve winstgevendheid, die daarmee dus de mogelijke waardegroei van deze specifieke onderneming bepalen. De bepaling van deze factoren en hun relatieve impact, vormen de start van een traject wat de ondernemer meer waarde gaat bezorgen; ofwel doordat hij een beter, waardevoller bedrijf krijgt, dan wel door een grotere opbrengst bij verkoop (na enkele jaren)

Meer weten over uw bedrijfswaardering?

Neem dan contact op met een van onze specialisten, of download het whitepaper. Hiermee krijgt u meer inzicht in veel voorkomende waarderingsmethoden en de aandachtspunten bij het opstellen ervan. 

DOWNLOAD WHITEPAPER BEDRIJFSWAARDERING