Artikel:

Artiesten en (e)sporters: let op bij buitenlandse inkomsten.

20 juni 2022

Afgelopen week heeft de rechtbank een belangrijke uitspraak gedaan die voor (e)sporters en artiesten met buitenlandse inkomsten van groot belang is. Een fiscaal in Nederland woonachtige DJ geniet inkomsten uit zijn Amerikaanse vennootschap (LLC). Deze inkomsten vormen een beloning voor de aldaar verrichtte werkzaamheden. Ten aanzien van die inkomsten claimt de DJ voorkoming van dubbele belastingheffing. De inspecteur ziet dit anders. De rechter oordeelt dat Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing moet verlenen en stelt de DJ in het gelijk.

In deze casus is het eindoordeel anders dan in een eerdere casus. De Hoge Raad oordeelde al eerder dat een DJ de in het buitenland ingehouden bronbelasting die zijn Nederlandse BV ontving, uiteindelijk níet kon verrekenen met de inkomstenbelasting die de DJ zelf verschuldigd was.

Deze rechterlijke uitspraken laten zien dat het voor (e)sporters en artiesten belangrijk is om aandacht te hebben voor de fiscale uitwerking van hun ondernemingsstructuur. Heb je hier vragen over en/of wil je hierover geïnformeerd worden? Neem dan (uiteraard vrijblijvend) contact met ons op.

De uitspraak van de rechtbank kort samengevat:

Wat waren de overwegingen van de rechtbank?

  • De DJ heeft de werkzaamheden verricht in de VS. Op grond van het belastingverdrag dat tussen Nederland en de VS is gesloten mag de VS belasting heffen over deze inkomsten.
  • Voor deze inkomsten is de DJ in de VS privé belasting verschuldigd, omdat de LLC op grond van de Amerikaanse fiscale wetgeving niet zelfstandig belastingplichtig is.
  • Nederland wil op basis van de Nederlandse fiscale wetgeving echter ook belasting heffen over de buitenlandse inkomsten die de DJ via de LLC in privé ontvangt, aangezien de DJ inwoner is van Nederland.
  • Uit het belastingverdrag volgt dat Nederland aftrek dient te verlenen om te voorkomen dat dezelfde inkomsten in beide landen worden belast.

Wat was het standpunt van de Belastingdienst?

Voor Nederlandse doeleinden is de LLC als rechtspersoon wel zelfstandig belastingplichtig. De inspecteur van de Belastingdienst stelde daarom dat de in de VS geheven belasting niet verrekenbaar is op persoonlijk niveau bij de DJ (inkomstenbelasting), maar alleen verrekenbaar is met in Nederland belastbare inkomsten van de LLC (vennootschapsbelasting). Echter, aangezien de inkomsten van de LLC op grond van het belastingverdrag alleen in de VS belastbaar zijn en niet in Nederland, zou dit effectief niet tot een verrekening leiden. Als gevolg daarvan zou de inkomstenbelastingdruk van de DJ ongeveer 75% zijn over de inkomsten die verdiend zijn in de VS.