Onderzoek:

Arbeidsmarkt in de bouw- en installatiesector

24 januari 2023

De werkloosheid staat historisch laag; werkgevers moeten meer moeite doen om personeel aan te trekken én te behouden. Dit zorgt voor een aanhoudend krappe arbeidsmarkt. Stijging van rente en inflatie, stikstofdiscussies, beteugeling van huurprijsniveaus etc. zetten momenteel een rem op bouw- en vastgoedtransacties en nieuwbouwprojecten. Maar, voor de langere termijn heeft Nederland een enorme behoefte aan nieuwe woningen en noodzaak tot grootschalige verduurzaming van bestaand vastgoed. Het ligt dus niet in de verwachting dat de bouw- en installatiesector zonder werk komt te zitten.

In de Covid periode hebben veel buitenlandse arbeidskrachten ons land verlaten en velen komen niet terug. Daarnaast speelt vergrijzing, de komende jaren gaan veel vakmensen met pensioen. Dit verergert de toch al krappe arbeidsmarkt voor vakmensen in bouw- en installatie-industrie. Een belangrijke les uit de voorafgaande financiële crisis is dat wie personeel weet aan te trekken en te behouden, bij een economische opleving een sprong voorwaarts kan maken. Dit lijkt na de actuele economische beperkingen hét cruciale verschil in concurrentiepositie voor de toekomst te worden.

Is de sector aantrekkelijk genoeg voor toekomstig personeel?

Dat wordt steeds meer de relevante vraag. Jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden maken veelal andere keuzes dan eerdere generaties. Is de sector voldoende innovatief, digitaal en technologisch gedreven? Het beeld heerst van ‘zwaar en vuil werk met de handen’. Presenteert de sector zich voldoende duidelijk op de scholings- en arbeidsmarkt met haar actuele machines, drones, exoskelet, tablet op de werkvloer en andere oplossingen die het werk in praktijk ondersteunen? Weten de jongeren voldoende van computergestuurde prefabricage en andere tech/IT-ontwikkelingen in de branche? Zijn arbeidsvoorwaarden en de arbeidscultuur actueel en aantrekkelijk? Bijvoorbeeld het percentage parttime werken en ouderschapsverlofmogelijkheden lijken minder dan in andere sectoren, terwijl bij de huidige jongere generaties werknemers de ‘work/life balance’ prioriteit heeft.

Is de cultuur voldoende inclusief? Zijn er voldoende kansen en carrièremogelijkheden voor vrouwen? Veel ambachtsscholen en bedrijfsscholen van weleer zijn verdwenen, terwijl die combinatie van werken en leren in een hedendaagse bedrijfs-’academy’ aantrekkelijk is voor werkgever en werknemer. Zijinstroom is niet ongebruikelijk in vele sectoren, maar lijkt in de bouwbranche beperkt? De generaties van nu vinden een bijdrage leveren aan de UN SDG’s ook relevant. Tonen werkgevers in de sector voldoende hun inzet naar ESG doelen?

Modern personeel vereist modern werkgeverschap 

De meningen en houding van studenten ten opzichte van de bouw- en installatiebranche zijn interessant en relevant om inzicht te krijgen in hoe de instroom de komende jaren zal zijn in de sector. Profileert de sector zich op juiste wijze en communiceert zij adequaat om de werknemers van de toekomst aan te spreken en aan te trekken?

Internationaal arbeidsmarktonderzoek

Wij herkennen deze uitdagingen bij onze klanten in de sector op internationale schaal. Daarom startte BDO Global Industry Group Real Estate & Construction een internationaal arbeidsmarkt onderzoek onder studenten van relevante opleidingen en werkgevers in de bouw- en installatiesectoren. Met dit onderzoek wil BDO studenten laten zien dat de bouw- en installatiesectoren uitdagend en interessant zijn voor een toekomstige loopbaan en bijdragen aan de evolutie van de industrie. 

Bent u een student van een relevante opleiding in de bouw- en/of installatietechniek of een werkgever in deze sector? Neem dan deel aan ons korte onderzoek. Hierdoor helpt u oplossingen te vinden voor de uitdagingen in de bouw- en installatiesectoren en draagt u bij aan de toekomst van de industrie. Wij zullen de resultaten na afronding van het onderzoek uiteraard delen. Deelname zal slechts 10 minuten in beslag nemen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Neem deel aan het (Engelstalige) onderzoek via onderstaande buttons:

Onderzoek voor studenten

Onderzoek voor bouw- en installatiebedrijven