Artikel:

Als vrouw de top bereiken is niet altijd eenvoudig

23 mei 2023

In drie perspectieven bespraken we diversiteit in de boardroom door de ogen van een organisatie. Over de meerwaarde van een diverse top de voorbereiding, en tips bij de samenstelling ervan. Dit vierde en laatste perspectief richt zicht op de vrouw zelf en hoe zij zich kan voorbereiden op een carrière in de top. Sam Trentelman, Partner HR bij BDO, vertelt haar verhaal.

Niet eenvoudig

Het bereiken van de top als vrouw is geen eenvoudige opgave. Sam benadrukt dat het moeilijk kan zijn om jezelf te laten zien zoals je werkelijk bent en om te gaan met vooroordelen en verwachtingen die overwonnen moeten worden. Toch zijn er manieren om succesvol te zijn als je serieus bent over je ambitie om carrière te maken.

Rode lijn

Het startpunt voor het bereiken van een functie in de top begint met het onderzoeken waar jouw ambitie ligt. Denk na over hoe jouw ideale carrière eruitziet en waar je de stip op de horizon plaatst. Het is belangrijk om te begrijpen waarom je deze ambities hebt, hoe ze passen bij jou als persoon en wat je persoonlijke drijfveren zijn. Dit proces kan helpen om jouw carrièrewensen bij te stellen en een duidelijke richting te bepalen. Als je bijvoorbeeld tijdens je carrière een periode parttime wilt werken, vanwege ouderschap, reizen of persoonlijke ontwikkeling, hoeft dat geen probleem te zijn. Zorg ervoor dat je je doelen helder voor ogen houdt en pak taken op die bijdragen aan het realiseren van die doelen. Maak je koers ook kenbaar aan je organisatie en vraag collega’s om je te benaderen voor projecten en klanten die aansluiten op deze rode lijn.

Uniek zijn

Het is belangrijk om je bewust te zijn van je eigen talenten en passies en hoe deze binnen het grotere plaatje van je carrière passen. Sam raadt aan om jouw toegevoegde waarde te ontdekken. ‘’Waarvoor word je gevraagd en waarom is dat? Op welk moment voel je je het meest authentiek en wanneer sta je in jouw kracht?’’ Vraag hierbij feedback bij jouw medebestuursleden en leidinggevende om inzicht te krijgen in jouw toegevoegde waarde. “Zelf heb ik ontdekt dat dit eerlijke gesprek verrassende inzichten kan opleveren en het hielp me bij het vinden van mijn unieke kracht. Ik stelde de vraag circa acht jaar te laat, waardoor ik in de valkuil stapte om in een ‘overdrive’ te schieten die buiten mijn echte talent ligt. Ik toonde me stoerder en groter. Maar toen bleek; niet zozeer mij groter maken en proberen te lijken op de rest heeft me doen groeien binnen mijn organisatie, maar het soort vragen dat ik stelde en mijn individuele manier van denken en doen. Ik begreep dat mijn zachte manier van verbinden, van het boven tafel krijgen van onderliggende thema’s en het van buiten naar binnen denken; dat dát mijn kracht was. Dat vond ik ontwapenend om te horen, omdat de momenten dat ik de vragen stelde die niemand anders stelde, ik mij vaak juist alleen voelde in de desbetreffende vergadering. Kennelijk had ik impact vanuit mijn feminiene kant en zorgde ik voor beweging. Die bewustwording heeft me geholpen om te durven vertrouwen op mijn gevoel. Regelmatig hoor je dat vrouwen geneigd zijn om te focussen op hun ontwikkelpotentieel en op wat nog beter kan, maar volgens mij is het beter om te sturen op je talent. Houd je rode lijn voor ogen en neem positie in.’’

Kruiwagens en biases

Het bouwen van een goed netwerk en het verbinden met sleutelfiguren speelt ook een belangrijke rol in het bereiken van de top. “Ik durf te stellen dat wanneer ik zorgvuldiger was geweest in het analyseren en managen van het informele speelveld, ik zo’n twee jaar eerder de positie die ik nu heb had bereikt. Het zou mij geholpen hebben om actief ambassadeurs te vragen om voor me in te staan. Om hen te vragen hoe de informele regels zijn. Hoewel het soms lastig kan zijn om je netwerk of sleutelfiguren actief in te zetten, is het vaak juist in ongemakkelijke situaties dat er winst te behalen valt. Het is goed om te beseffen dat het je ook gegund moet worden. Regelmatig hoor ik jong talent zeggen dat het de bedrijfstop zeker zal opvallen welke resultaten zij voor de organisatie behalen. Echter, enkel goed zijn is vaak niet voldoende: claim your fame!’’

Als vrouw is het daarbij ook belangrijk om je bewust te zijn van de vooroordelen die er leven. “Bijvoorbeeld, wanneer ik binnenkom, verwachten mensen vaak een man. Het helpt natuurlijk niet dat ik ook nog Sam heet. Vaak ben ik de enige vrouw in een vergadering of binnen een homogene groep bestuursleden. Dat vond ik in het begin erg spannend; zou ik wel geaccepteerd worden? Word er geluisterd naar wat ik te zeggen heb? Ik merkte op dat mede mt-leden bij de koffie een octaaf hoger spreken wanneer ze verschuiven van een voetbalbespreking naar hoe mijn weekend was. Tegenwoordig neem ik deze situaties waar en besef wat ik kan bijdragen aan de groep. Ik neem mijn stoel aan tafel in, immers; ik weet wat ik te brengen heb én dat het relevant is wat ik breng, dat het gewaardeerd wordt. Zowel op grond van de vergaderagenda als op grond van teamdynamiek.”

Dicht bij je kern

Nu, tien jaar verder, kijkt Sam met compassie terug op haar eigen ontwikkel- en carrièrepad. Authentiek zijn en zelfvertrouwen hebben als leider is van groot belang om impactvol te zijn. Daarom blijft dat een punt op haar persoonlijke agenda. “Wat deed ik hard mijn best. Nu durf ik zachter te zijn, meer te luisteren en te voelen; mijn lichaam als antenne te gebruiken om te doorgronden wat er ‘onder tafel’ gebeurt in de top. Om dan met zachte toon de juiste vragen te stellen, die ons, onze organisatie en onze relaties sterker maken. Om juist bij spannende agendapunten en conflicterende belangen zorg te dragen voor eerlijke gesprekken en gedragen keuzes. Het was spannend om te worden wie ik ben, maar het voelt als thuiskomen. En zo leer ik nog iedere dag bij.”

LEES MEER OVER DIVERSITEIT IN DE BOARDROOM