Artikel:

Actualiteiten jeugd-LIV & LIV 2019, 2020 en 2024

11 juli 2019

Uurloongrenzen van het jeugd-LIV voor 2019 recent bekend gemaakt

De bedragen van het minimumloon worden jaarlijks per 1 januari en per 1 juli geïndexeerd. Daarom zijn de leeftijd gerelateerde bedragen van de ondergrens en bovengrens voor de bepaling van het ‘minimumjeugdloon’-voordeel (het jeugd-LIV) voor 2019, ook pas recent gepubliceerd.

De betreffende bedragen zijn voor 2019 als volgt vastgesteld:

 Leeftijd bereikt op 31-12-2018  ondergrens  bovengrens
 21 jaar  € 9,36  € 10,05
 20 jaar   € 7,59  € 10,05
 19 jaar   € 5,82  € 8,45
 18 jaar  € 4,93  € 6,48

 

Aangekondigde aanpassingen jeugd-LIV en LIV 2020/2024

De kosten die de onlangs aangenomen nieuwe wetgeving inzake de getemporiseerde verhoging van de AOW leeftijd met zich meebrengen, worden deels gedekt door toekomstige aanpassingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), specifiek door wijzigingen van het jeugd-LIV en het lage-inkomensvoordeel (LIV).

De aangekondigde wijzigingen ten aanzien van het jeugd-LIV zijn de volgende:

- per 2020 wordt het gedifferentieerde bedrag aan jeugd-LIV gehalveerd;

- per 2024 wordt het jeugd-LIV helemaal afgeschaft.

Per 2020 wordt het LIV niet langer gedifferentieerd in 2 tarieven, maar generiek vastgesteld op € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar.

Meer informatie

Wenst u de mogelijke gevolgen voor uw organisatie nader te bespreken, neem dan contact op met een van onze adviseurs.