BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Aandachtspunten premiedifferentiatie WW

01 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 moet u per werknemer nagaan of de lage of hoge WW-
premie dient te worden gehanteerd. In dit perspectief leest u op hoofdlijnen welke
voorwaarden gelden voor het toepassen van de lage WW-premie en op welke
specifieke punten een werkgever moet letten.

Voorwaarden voor de lage premie

De lage WW-premie geldt voor een werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft die voldoet aan de volgende voorwaarden:
- de arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, en;
- de arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd, en;
- de arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst (zie volgende alinea).

Wanneer de hoge premie?

Voor alle overige contracten geldt de hoge premie. De hoge premie is altijd van toepassing bij een fiscale fictieve dienstbetrekking (mits verzekerd voor de WW), als daar geen sprake is van een reguliere dienstbetrekking op basis van een arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW). Verder ziet de hoge premie op uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding, alsmede op oproepovereenkomsten.

Schriftelijke overeenkomst

Een eis voor de lage WW-premie is dat een werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft. De werkgever is verplicht om op de loonstrook te vermelden of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is overeengekomen en in de loonaangifte met een indicatie aan te geven of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Aan de voorwaarde dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd, wordt ook voldaan bij een digitale arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld een gescande versie. Ook een digitale arbeidsovereenkomst met een digitale handtekening is voldoende als de handtekening voldoet aan de voorwaarden van artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek.

Download de Servicebrief Lonen

Wilt u alles weten over premiedifferentiatie? Bekijk onze Servicebrief Lonen via onderstaande button.

OPEN SERVICEBRIEF LONEN