Artikel:

Corrigeren van reeds ingediende loonaangiftes

05 november 2018

Met de aangifte loonheffingen levert u als (inhoudingsplichtige) werkgever aan de Belastingdienst gedetailleerde inkomensgegevens per werknemer aan. Het UWV bewaart deze inkomensgegevens in de polisadministratie. Deze dient als basis voor de vaststelling van onder andere uitkeringen en toeslagen van uw werknemers. Daarnaast dient de polisadministratie nog een ander doel. Het UWV beoordeelt namelijk jaarlijks of werkgevers in aanmerking komen voor het (jeugd-)LIV of een van de loonkostenvoordelen.

Hoe corrigeer ik loonaangiftes?

U moet corrigeren op dezelfde wijze en in dezelfde vorm als de oorspronkelijke aangifte, dus in principe per loontijdvak en op werknemersniveau. Er dient bij het corrigeren nog rekening te worden gehouden met het volgende. In de aangifte loonheffingen geeft u de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan zoals die berekend zijn op basis van voortschrijdend cumulatief rekenen binnen het kalenderjaar (VCR). Als u gegevens van een bepaald loontijdvak corrigeert, kan dat dus ook gevolgen hebben voor bedragen van latere aangiftes binnen hetzelfde kalenderjaar die u cumulatief heeft berekend. Ook die aangiftes moet u dan corrigeren.

In deze update wordt ingegaan op de fiscale vereisten en gevolgen die aan het corrigeren van loonaangiftes zijn verbonden, met daarbij natuurlijk het beleid zoals dit op basis van de huidige inzichten door de Belastingdienst wordt gehanteerd.

Download de Servicebrief Lonen

Alles weten over het corrigeren van loonaangiftes? Download dan onze Servicebrief Lonen via onderstaande button.

Download