Artikel:

6 strategieën om uw supply chain meer robuust te maken

11 augustus 2020

De COVID-19 pandemie, mondiale handelsconflicten en de daarmee gepaard gaande economische neergang laten zien hoe kwetsbaar de huidige mondiale toeleveringsketens zijn. De afgelopen periode is gebleken, dat goedkope leveranciers met veelal lange doorlooptijden in veel gevallen minder betrouwbaar of flexibel zijn dan gewenst. De economische risico’s hiervan zijn heel reëel en worden gevoeld in verschillende sectoren.

Zoeken naar zekerheidsequivalenten

Lange tijd werd voornamelijk gekeken naar efficiënte supply chains en lage kosten. Dit lijken niet langer de (enige) dimensies waarop waardeketens worden beoordeeld. Het ligt het voor de hand dat in de nasleep van de coronacrisis veel bewuster naar risico’s wordt gekeken. We zien nu meer de noodzaak om de sourcing strategie aan te passen, door bijvoorbeeld productie of inkoop beter te spreiden, leveranciers dichter bij huis te zoeken (‘nearshoring’) en leverancierskwalificaties anders te definiëren.

De gemaakte keuzes moeten passen bij het waardemodel dat uw organisatie nastreeft. Door de toegenomen risico-aversie zijn ondernemers nu meer gericht op ‘zekerheidsequivalenten’ en proberen zij een buffer of voorraad aan te leggen of alternatieve leveringsmogelijkheden te zoeken. ‘Just-in-time’-leveringen worden vaker vervangen door een ruimere tijdsplanning. ‘Total cost of ownership’ krijgt zodoende hernieuwde aandacht, waarbij ook de kosten van vertraagde en ontbrekende leveringen in ogenschouw moeten worden genomen.

Beoordeel uw supply chain

De afgelopen periode hebben veel ondernemers ad hoc op situaties ingespeeld en zijn gaten in de zichtbaarheid en betrouwbaarheid van de supply chain blootgelegd. Nu is het moment om de beheersing van uw supply chain te evalueren en de impact hiervan op uw bedrijf te beoordelen.

6 strategieën om uw supply chain meer robuust te maken

 1. Houd dagelijks veranderingen in de vraag in de gaten om goed gevoel te houden bij de benodigde producten en voorraden.
  Pas uw inkoop daar op aan.
 2. Communiceer met belangrijke leveranciers.
  Wees een transparante partner, maak goede afspraken en deel informatie, zodat uw leverancier ook kan inspelen op uw behoeften.
 3. Geef prioriteit aan (de juiste) klanten en producten.
  Maak daarin weloverwogen keuzes en investeer werkkapitaal om de winstgevendheid te maximaliseren, verlies van kritische klanten te voorkomen en reputatierisico's te minimaliseren.
 4. Beperk leveranciersrisico's.
  Probeer een inschatting te maken van de toekomstige toeleveringsketen, inclusief mogelijke manieren om uw leveranciers te diversifiëren, en beoordeel het kosten-batenvoordeel van het continu onderhouden van dubbele faciliteiten of routes vanuit de total-cost-of-ownership gedachte. De coronacrisis heeft de noodzaak aangetoond om goed te diversifiëren om verstoringen van kritische componenten te beperken en uw wendbaarheid te vergroten.
 5. Evalueer uw voetafdruk in de supply chain opnieuw.
  Zijn uw leveranciers, productiefaciliteiten en magazijnen op de juiste plaatsen gevestigd? Zijn er veranderingen die u zou moeten overwegen gezien het kritieke belang voor uw producten en de mogelijkheid voor verstoring (al dan niet ingegeven door ‘beschermende’ wetgeving)?
 6. Richt u op mogelijkheden met een hoge impact om de transparantie en zichtbaarheid van de supply chain te vergroten.
  Deze crisis heeft hiaten blootgelegd. Opkomende digitale technologieën gericht op het ontsluiten van netwerken en creëren van end-to-end zichtbaarheid kunnen worden ingezet om verbeteringen te realiseren.

Meer grip krijgen op risico’s in uw keten?

Om u inzicht te verschaffen in de impact van COVID-19 op uw bedrijfsvoering, heeft BDO de Business Impact Analyse ontwikkeld. Dit gratis online self assessment kijkt naar de mate van beheersbaarheid op o.a. het gebied van Operatie & Supply chain.

Wilt u meer grip krijgen op de risico’s in uw keten? Neem contact op met onze adviseurs om uw situatie te beoordelen en samen concrete verbeteracties te duiden.

VUL DE VRAGENLIJST IN