Artikel:

M&A Deal Update kwartaal 4 2022 - TMT: Dealactiviteit daalt, maar laat nog wel een stabiele multiple zien

20 januari 2023

In de vorige kwartaal update zagen we dat het aantal deals in de Nederlandse TMT sector is gedaald, maar dat de interesse vanuit Private Equity onverminderd hoog blijft. In kwartaal 4 2022 zien we dezelfde trend. De verwachting in H1 2023 is dat het aantal deals nog verder daalt, maar dat waarderingen stabiel blijven.

Conclusies

 • Het aantal deals in de Tech & Media mid-market is in kwartaal 4 2022 verder afgenomen
 • De transactiewaardes zijn ondanks de hogere rentes gestabiliseerd, wel nemen we veranderende transactiestructuren waar (earn-out, verkopersleningen)
 • Private Equity blijft een belangrijke motor achter het aantal overnames in de Nederlandse Tech & Media sector
 • Het aantal internationale transacties daalde licht, ondanks de verwachting dat er door de dollar-euro wisselkoers meer transacties van Amerikaanse partijen in de EU zouden plaatsvinden

Verwachtingen

 • De verwachting is dat transactiestructuren in de nabije toekomst ondernemender worden ingesteld om aan de waarderingsverwachtingen van de verkoper te voldoen. Het risico zal hiermee gedeeltelijk verschuiven naar de verkoper
 • Europese tech bedrijven blijven door de sterke dollar interessant voor bedrijven uit Amerika. Dit verwachten we terug te zien in een toenemend aantal internationale deals
 • Het aantal DGA's en PE-huizen dat in H1 van 2023 een verkoop overweegt, zal afnemen, waardoor het aantal deals naar verwachting nog iets verder zal afnemen. De krapte die ontstaat zal zorgen voor stabiliserende en/of hogere waarderingen
 • Aanhoudende inflatie, geopolitieke onrust en een mogelijke recessie maken de markt overigens minder goed voorspelbaar

Dealvolumes

 • Het aantal deals ten opzichte van de voorgaande kwartalen daalt verder naar 82 deals in kwartaal 4 2022;
 • Vergeleken met kwartaal 4 2021 is er een daling van 46%;
 • De meeste transacties waren in de Software & Technology sub-sector (53.7%), gevolgd door Digital Transformation & Cloud Service (28.1%) en Digital Media & Marketing (8.5%).

Tech & Media deals vertonen een dalende trend over heel 2022. Macro-economische onzekerheden en hogere rentetarieven zijn hiervoor de voornaamste oorzaken. Desondanks zien we dat investeerders blijven zoeken naar mogelijke overnames in de Tech & Media mid-market. Private Equity zal naar verwachting nog steeds voldoende  “dry powder” beschikbaar hebben voor het doen van deals.

Voor kleinere overnames blijft er een bereidheid om te financieren, maar wel tegen een lagere leverage. Om het financieringsgat te overbruggen nemen wij een toenemende behoefte aan verkopersleningen en/of eigen vermogen bij transacties waar. Tevens stijgt ook de behoefte naar alternatieve financieringsvormen.

Private Equity (PE) betrokkenheid

 • Bij 66% van alle deals in de Tech & Media sector was PE betrokken, dit zijn 54 deals;
 • Het aantal deals met PE betrokkenheid is relatief stabiel in de afgelopen jaren (gemiddeld 63). Tegelijkertijd is het aantal strategische deals in de afgelopen twee kwartalen fors gedaald.
 • De PE partijen die afgelopen kwartaal het meest actief waren op de Nederlandse overname markt zijn Main Capital en Vortex Capital. De deals van beide partijen waren gericht op software & technology, waarbij Vortex Capital met name een focus had op maatwerk software.
 • We hadden verwacht dat strategen, met genoeg kapitaal beschikbaar, hun slag zouden slaan in de tech & media sector. Dalende beurskoersen en een sluimerende recessie liggen waarschijnlijk ten grondslag aan de beperkte appetijt tot het doen van overnames.

Onderstaande overnames zijn toegevoegd aan de portfolio van Vortex Capital:

 • Acquisitie van Energy21
 • Add-on door MyBit group (Gate 51 & Dockbite), Health Cloud Initiative (FysioRoadmap), Mail to Pay (POM)

Onderstaande overnames zijn toegevoegd aan de portfolio van Main Capital:

 • Acquisitie van UHB Consulting en TimePlan
 • Add-on door BCS (Tasper & MediSoft), Zig Websoftware (Casix)

Cross- border activiteit

 • Het procentuele aantal deals binnen Nederland is gestegen van 51% naar 61%;
 • Het procentuele aantal deals binnen Europa is licht gedaald van 37% naar 30%;
 • Het procentuele aantal deals met een koper of verkoper buiten Europa is gedaald van 15% naar 9%.

Opvallend is de continuerende daling van het aantal ‘Extra-European’ deals. De sterke dollar maakt Europese tech bedrijven namelijk extra interessant voor Amerikaanse tech bedrijven. Echter, zien we dit (nog) niet terug in de cijfers.

De verwachting is dat cross-border deals in de toekomst zullen toenemen, cross-border deals resulteren namelijk vaak in hogere overname prijzen. In een recent artikel 'Hogere overnameprijs? Kijk vaker over de grens' lichten wij dit verder toe.

EBITDA Multiples in 3 TMT-sectoren

Trading multiples in kwartaal 4 2022 stabiliseerde in alle Tech & Media sectoren ten opzichte van eerdere dalingen

 • Beursgenoteerde cloud services multiples laten een fluctuerende trend zien over de afgelopen 2 jaar met een stabiliserende trend in 2022 Q4.
 • Bij transacties van niet-beursgenoteerde bedrijven van € 30m - € 100m zien we transactie EBITDA multiples van 12 – 16x.
 • Bij transacties van niet-beursgenoteerde bedrijven onder de € 30m zien we transactie EBITDA multiples van 8 – 12 x.

 • Beursgenoteerde vertical software multiples laten na een dalende trend vanaf Q4 2021 een stabiliserende trend van naar 2022 Q4 zien.
 • Bij transacties van niet-beursgenoteerde bedrijven van € 30m - € 100m zien we transactie revenue multiples van 5 – 7x.
 • Bij transacties van niet-beursgenoteerde bedrijven onder de € 30m zien we transactie revenue multiples van 3 – 5x.

 

 • Beursgenoteerde digital agencies multiples laten een stabiliserende trend zien sinds Q3 2021.
 • Bij transacties van niet-beursgenoteerde bedrijven van € 30m - € 100m zien we transactie EBITDA multiples van 11 – 13x.
 • Bij transacties van niet-beursgenoteerde bedrijven van onder de € 30m zien we transactie EBITDA multiples van 8 - 10x.

Meer informatie?

Een overzicht van al onze recente deals ziet u hier. Benieuwd naar een inschatting van de valuation en/of transactie multiple voor uw onderneming? Wij helpen u graag om een nauwkeurige inschatting te maken.

Voor meer informatie klik op onderstaande knop:

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER BDO M&A