Instituut van Internal Auditors

BDO is sinds april 2013 partner van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA). Sindsdien nemen we onder meer deel aan IIA-netwerkbijeenkomsten en andere evenementen van IIA. Daarmee dragen we ook inhoudelijk bij aan de ontwikkeling van de interne audit in Nederland.

IIA is de grootste beroepsvereniging van interne auditors in Nederland. De missie van IIA is om interne audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten. Daarvoor ondersteunt de vereniging interne auditors, management en andere belanghebbenden bij hun interne auditfunctie. Het profileren van het audit-vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis zijn de hoofdtaken van IIA.

Internal Audit Support is ook een van BDO’s expertisegebieden. Onze audit-adviseurs helpen organisaties bij het opzetten en implementeren van hun interne auditfunctie.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar onze andere maatschappelijke partnerships en ons MVO-beleid? Kijk dan op deze pagina of lees meer in het jaarverslag 2018 van Stichting het BDO Fonds.