Raad van bestuur

Het statutaire bestuur van elke groepsmaatschappij bestaat uit de Raad van Bestuur van BDO Holding B.V., die daarbij optreedt als vertegenwoordiger van de formele statutaire bestuurder van de betreffende groepsmaatschappij. Zo is er binnen de BDO groep een ononderbroken bestuurslijn, die de eenheid van beleid zoveel mogelijk waarborgt. De Vergadering van Participanten kiest rechtstreeks uit haar midden de voorzitter en de overige leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur formuleert de strategie, voert deze uit, richt de organisatie in en stuurt deze aan.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

V.l.n.r. Leon Jansen, René Nelis en Maurice de Kleer