BDO: feiten & cijfers

Een volledig overzicht van onze kerncijfers vindt u in ons online jaarverslag.

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste kerncijfers samengevat:

  2017 2016 2015
Omzet (x € 1.000.000)​ 274,6 249,4 231,9
Omzetontwikkeling (in %)​ +10,1% +7,6% +1,2%
       
Omzet per discipline (x € 1.000.000)​      
Audit & Assurance 100,8 88,3 75,0
Accountancy & Bedrijfsadvies 78,5 79,3 77,0
Belastingadvies 69,5 61,3 62,2
Advisory 25,8 20,5 17,7
Totaal 274,6 249,4 231,9
       
Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)      
Audit & Assurance 866 774 677
Accountancy & Bedrijfsadvies 705 714 628
Belastingadvies 441 415 394
Advisory 180 174 142
Ondersteuning 350 350 312
Totaal 2.542 2.427 2.153
       
Medewerkers naar geslacht in fte      
Vrouwen 975 892  
Mannen 1.431 1.315  
Gemiddelde bezetting (in fte) 2.406 2.207