BDO: feiten & cijfers

Een volledig overzicht van onze kerncijfers vindt u in ons online jaarverslag.

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste kerncijfers samengevat:

  2020 2019 2018
Omzet (x € 1 mln.) 306,9 293,8 282,0
Omzetontwikkeling (in %) +4,5 +4,2 +2,7
       
Omzet per discipline (x € 1 mln.)      
Audit & Assurance 114,2 107,8 103,7
Accountancy & Bedrijfsadvies 80,7 79,8 78,1
Belastingadvies 75,7 72,2 71,1
Advisory 36,3 34,0 29,1
Totaal omzet 1 306,9 293,8 282,0
       
Medewerkers per discipline (aantallen ultimo)      
Audit & Assurance 904 895 863
Accountancy & Bedrijfsadvies 573 652 649
Belastingadvies 414 456 450
Advisory 242 253 213
Ondersteuning 1 467 343 332
Totaal medewerkers 2 2.600 2.599 2.507
       
Medewerkers naar geslacht (in fte)      
Vrouwen 1.057 1.018 984
Mannen 1.441 1.414 1.400
Gemiddelde bezetting (in fte) 2.498 2.432 2.384


1 Als gevolg van de aandelenverkoop van Global IT & Services B.V. per 1 januari 2018 zijn de medewerkers van deze vennootschap (36) m.i.v. 2018 niet meer opgenomen in de kerncijfers.
Met ingang van 2020 heeft een herverdeling van medewerkers plaatsgevonden vanuit de Lines of Service naar de Ondersteuning.

Vond u dit interessant? 
Wenst u, net als 19.000 andere organisaties ook tweewekelijks nieuwsberichten over BDO te ontvangen?

SCHRIJF MIJ OOK IN