BDO: feiten & cijfers

Een volledig overzicht van onze kerncijfers vindt u in ons online jaarverslag.

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste kerncijfers samengevat:

  2019 2018 2017
Omzet (x € 1 mln.)​ 293,8 282,0 274,6
Omzetontwikkeling (in %)​ +4.2 +2,7 +10,1%
       
Omzet per discipline (x € 1.000.000)​      
Audit & Assurance 107,8 103,7 100,8
Accountancy & Bedrijfsadvies 79,8 78,1 78,5
Belastingadvies 72,2 71,1 69,5
Advisory 34,0 29,1 25,8
Totaal 293,8 282,0 274,6
       
Medewerkers per discipline (aantallen ultimo)      
Audit & Assurance 895 863 866
Accountancy & Bedrijfsadvies 652 649 705
Belastingadvies 456 450 441
Advisory 253 213 180
Ondersteuning1 343 332 350
Totaal 2.599 2.507 2.542
       
Medewerkers naar geslacht in fte      
Vrouwen 1.018 984 975
Mannen 1.414 1.400 1.431
Gemiddelde bezetting (in fte) 2.432 2.384 2.406

1 Als gevolg van de aandelenverkoop van Global IT & Services B.V. per 1 januari 2018 zijn de medewerkers van deze vennootschap (36) m.i.v. 2018 niet meer opgenomen in de kerncijfers.

Vond u dit interessant? 
Wenst u, net als 17.000 andere organisaties ook tweewekelijks nieuwsberichten over BDO te ontvangen? 

SCHRIJF MIJ OOK IN