BDO: feiten & cijfers

Een volledig overzicht van onze kerncijfers vindt u in ons online jaarverslag.

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste kerncijfers samengevat:

  2018 2017 2016
Omzet (x € 1.000.000)​ 282 274,6 249,4
Omzetontwikkeling (in %)​ 2,70% 10,10% 7,60%
       
Omzet per discipline (x € 1.000.000)​      
Audit & Assurance 103,7 100,8 88,3
Accountancy & Bedrijfsadvies 78,1 78,5 79,3
Belastingadvies 71,1 69,5 61,3
Advisory 29,1 25,8 20,5
Totaal 282 274,6 249,4
       
Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)      
Audit & Assurance 863 866 774
Accountancy & Bedrijfsadvies 649 705 714
Belastingadvies 450 441 415
Advisory 213 180 174
Ondersteuning 332 350 350
Totaal 2.507 2.542 2.427
       
Medewerkers naar geslacht in fte      
Vrouwen 984 975 892
Mannen 1.400 1.431 1.315
Gemiddelde bezetting (in fte) 2.384 2.406 2.207