• Coronavirus COVID-19: onze aanpak

Coronavirus COVID-19: onze aanpak

Bezoekt u één van onze kantoren? Lees dan vooraf ons kantoorbeleid voor bezoekers op basis van ‘Veilig samenwerken op 1,5 meter afstand’. 

De verspreiding van het coronavirus COVID-19 heeft enorme impact op en verstrekkende gevolgen voor ons allemaal. Welk gevolgen dit precies heeft, kan op dit moment niemand overzien. De huidige situatie brengt onzekerheid met zich mee en vraagt om flexibiliteit en pragmatiek in het vinden van oplossingen voor deze nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Op deze pagina laten wij zien hoe wij met deze situatie omgaan, onder andere in relatie tot onze dienstverlening.

BDO doet er alles aan om de veiligheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers te borgen. Daarbij staan hun gezondheid, veiligheid en welbevinden voorop. Dit heeft onze allerhoogste prioriteit. Wij volgen de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die het kabinet neemt nauwgezet op. Indien wij het nodig achten, gaan wij daarin nog een stap verder. Dagelijks beoordelen wij de nieuwe informatie en bepalen hoe daar op te handelen. Hiervoor is een ‘Coronateam’ opgericht binnen onze organisatie, bestaande uit collega’s vanuit verschillende geledingen inclusief de Raad van Bestuur. Zij houden medewerkers op de hoogte van het BDO-beleid rondom de coronacrisis en zijn beschikbaar voor alle vragen die medewerkers hebben. Ook zijn wij als organisatie voorbereid op eventuele maatregelen die wij moeten treffen ten aanzien van onze continuïteit. 

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid als werkgever. Onze collega’s werken zoveel als mogelijk vanuit huis en proberen externe afspraken met bijvoorbeeld klanten te verplaatsen of telefonisch te laten plaatsvinden. Ook zakelijke internationale reizen worden geannuleerd of uitgesteld en collega’s wordt geadviseerd om op dit moment niet onnodig voor privédoeleinden internationaal te reizen. 

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij gebruik kunnen maken van goede digitale communicatievoorzieningen en tools om ook vanuit huis goed samen te kunnen werken. Daarbij hebben wij onze collega’s naar aanleiding van de coronacrisis zoveel als mogelijk tijdelijk voorzien van thuiswerkfaciliteiten, indien zij hierover nog niet beschikten. 

Ook hebben wij aandacht voor de lastige situatie waarin veel medewerkers zich bevinden met betrekking tot bijvoorbeeld de combinatie van werk en de zorg voor kinderen. Wij komen hen hierin op basis van gezamenlijk overleg tegemoet voor zover mogelijk. Ook is BDO er voor eventuele benodigde mentale ondersteuning van medewerkers. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

BDO erkent en neemt ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, gericht op continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten en leveranciers. Wij doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om doorgang van onze dienstverlening te borgen. Onze collega’s zijn zoals eerder gezegd goed toegerust om hun werkzaamheden voor onze klanten goed te kunnen verrichten, waarbij zij in nauw contact met hen staan. Vertrouwelijkheid en de bescherming van gegevens worden daarbij uiteraard gewaarborgd. 

Indien er werkzaamheden moeten plaatsvinden die én niet kunnen worden uitgesteld én niet telefonisch/op afstand kunnen plaatsvinden, gaan wij hierover persoonlijk met onze klanten in overleg, zodat we samen kunnen komen tot een passende oplossing.

Tevens hebben wij een aantal basisprincipes met elkaar afgesproken. Daarbij staat voorop dat wij op een respectvolle wijze omgaan met onze klanten en leveranciers. Daarbij tonen wij begrip en stellen wij ons coulant op, bijvoorbeeld omtrent (lopende) overeenkomsten, facturatie en het respecteren van betalingstermijnen. We handelen daarbij vanuit een gezamenlijk en gemeenschappelijk belang, waarbij een evenwichtige verdeling van de lasten voor alle betrokken partijen in deze ongekend lastige situatie ons uitgangpunt is. Onze duurzame relaties op de langere termijn wegen daarbij zwaarder dan mogelijke overwegingen op de korte termijn. Wij willen een solide en betrouwbare partij zijn waarop onze relaties kunnen vertrouwen en steunen. 

Ook in deze bijzondere periode staan wij uiteraard voor onze klanten en relaties klaar. Zoals zij van ons gewend zijn, blijven wij ook nu een stap extra voor hen zetten. Op onze website is een speciale pagina ingericht met informatie die organisaties en ondernemers kan helpen tijdens deze coronacrisis. Een speciaal team van specialisten staat klaar om hen te ondersteunen. Onze klanten kunnen met vragen uiteraard ook terecht bij hun contactpersoon bij BDO. 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we deze periode samen goed doorkomen. Laten we vooral goed op elkaar en onszelf letten.

Wilt u meer weten over de aanpak van BDO rondom de coronacrisis? Neem dan contact op met onze woordvoerder.