• BDO: feiten & cijfers

Feiten & cijfers

Een volledig overzicht van onze kerncijfers vindt u in ons online jaarverslag.

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste kerncijfers samengevat:

  2016 2015 2014
Omzet (x € 1.000.000)​ 249,4 231,9

229,1​

Omzetontwikkeling (in %)​ +7,6% +1,2% -0,3%
       
Omzet per discipline (x € 1.000.000)​      
Audit & Assurance 88,3 75,0 70,4
Accountancy & Bedrijfsadvies 79,3 77,0 81,6
Belastingadvies 61,3 62,2 61,58
Advisory 20,5 17,7 15,3
Totaal 249,4 231,9 229,1
       
Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)      
Audit & Assurance 774 677 565
Accountancy & Bedrijfsadvies 714 628 598
Belastingadvies 415 394 347
Advisory 174 142 121
Ondersteuning 350 312 431
Totaal 2.427 2.153 2.062
       
Medewerkers naar geslacht in aantallen (ultimo)      
Vrouwen 1.059 960 905
Mannen 1.368 1.193 1.157
Totaal 2.427 2.153 2.062