• BDO: feiten & cijfers

Feiten & cijfers

Een volledig overzicht van onze kerncijfers vindt u in ons online jaarverslag.

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste kerncijfers samengevat:

  2015 2014 2013
Omzet (x € 1.000.000)​ 231,9

229,1​

229,9
Omzetontwikkeling (in %)​ +1,2% -0,3% +7,9
       
Omzet per discipline (x € 1.000.000)​      
Audit & Assurance 75,0 70,4 69,5
Accountancy & Bedrijfsadvies 77,0 81,6 85,0
Belastingadvies 62,2 61,58 61,5
Overige advisering 17,7 15,3 13,9
Totaal 231,9 229,1 229,9
       
Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)      
Audit & Assurance 677 565 563
Accountancy & Bedrijfsadvies 628 598 636
Belastingadvies 394 347 343
Overige advisering 142 121 117
Ondersteuning 312 431 434
Totaal 2.153 2.062 2.093
       
Medewerkers naar geslacht in aantallen (ultimo)      
Vrouwen 960 905 909
Mannen 1.193 1.157 1.184
Totaal 2.153 2.062 2.093