Wim Pijffers, Senior manager treasury en financieel beleid

Wim Pijffers

Senior manager treasury en financieel beleid

(030) 284 98 00


​Wim Pijffers (1961) heeft als senior consultant ruime ervaring met financiële- en treasuryadvisering bij woningcorporaties, zorginstellingen en lagere overheden. Na 25 jaar ervaring bij twee andere kantoren is hij in oktober 2012 in dienst getreden bij BDO om het vakgebied treasury en financiële sturing binnen maatschappelijke organisaties mede vorm te geven. Vanuit zijn vakgebied is Wim nauw betrokken bij de activiteiten van de BDO Branchegroep Woningcorporaties.  

Hij is gespecialiseerd in:

  • advisering en implementatie financiële sturing op basis van de rendementsgedachte;
  • advisering en ondersteuning treasuryvraagstukken waaronder renterisicomanagement, deelname treasurycommissie, ondersteuning transacties en cash- en beleggingsmanagement;
  • advisering en second opinion van het financieel reglement, treasury- en investeringsstatuut;
  • advisering en second opinion implementatie Woningwet 2015, waaronder keuze administratieve scheiding en of juridische splitsing en waardering op marktwaarde.