Rutger Martijn Boef , Ing., Senior Adviseur

Rutger Martijn Boef

Senior Adviseur

Ing.

(030) 284 98 01


Rutger werkt sinds 2021 bij BDO Advisory. Hiervoor heeft hij vijf jaar voor Nuon gewerkt en daarna ruim tien jaar voor ProExc. Hij heeft Nuon geholpen bij de transitie naar een private organisatie. Bij ProExc heeft Rutger zich beziggehouden met het oplossen van operationele vraagstukken van klanten. Rutger heeft directies van klanten begeleid bij het doorvoeren en borgen van verbeteringen. De afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het vaststellen van wat te verbeteren en welke veranderaanpak daar het beste bij past. De klanten van Rutger zijn zowel private organisaties als organisaties in de publieke sector.