Robert van Vliet, AA, Sr. Financieel Analist

Robert van Vliet

Sr. Financieel Analist

AA

(010) 242 46 00


Robert heeft ruim 12 jaar ervaring met uiteenlopende opdrachten binnen de accountancy. Sinds 2007 heeft hij voor veel verschillende bedrijven administratieve, verslaggevingstechnische, fiscale en controletechnische werkzaamheden verricht met toenemende mate van verantwoordelijkheid. Deze opdrachten heeft hij binnen de eigen ‘Accountancy en Bedrijfsadvies’-afdeling van BDO uitgevoerd, maar ook bij diverse klanten op locatie.

Zijn dagelijkse taken bestaan uit het begeleiden en assisteren van (inter)nationale bedrijven op het gebied van verslaggeving, rapportage en administratie. Daarnaast is hij bij deze bedrijven regelmatig betrokken bij het voorbereiden van de jaardossiers ten behoeve van de accountantscontrole. Verder is Robert op kantoorvestiging Rotterdam medeverantwoordelijk voor de inrichting en naleving van het proces op verslaggevingsgebied.

De activiteiten van de bedrijven waar hij dienstverlening voor verricht zijn heel divers, van handels- en productieondernemingen tot stichtingen en vastgoed-/aannemingsbedrijven.