Rob 3161

Rob Eradus

Partner Audit & Assurance, voorzitter branchegroep Maatschappelijke organisaties

RA

BDO Utrecht

(030) 284 97 85

(06) 51 198 482

vCard

Ruim 30 jaar is Rob al actief met controle en advisering van maatschappelijke organisaties, waaronder fondsenwervers, branche- en belangenbehartigers, zbo’s en een veelheid aan gesubsidieerde instellingen. Die ervaring zet hij thans in om deze organisaties te ondersteunen bij hedendaagse vraagstukken als het bereiken van optimale maatschappelijk impact, governance en compliance en doelmatig/bedrijfsmatig werken. Hij doet dat vanuit zijn rol als eindverantwoordelijk partner en is daarbij aanspreekpunt voor directie, bestuur en toezichthouders. Binnen BDO is hij eindverantwoordelijke voor de Branchegroep maatschappelijk organisaties.