Rob Eradus, RA, Partner Audit & Assurance

Rob Eradus

Partner Audit & Assurance

RA

(030) 284 98 00

vCard

Ruim 30 jaar is Rob al actief met controle en advisering van maatschappelijke organisaties, waaronder fondsenwervers, branche- en belangenbehartigers, zbo’s en een veelheid aan gesubsidieerde instellingen. Die ervaring zet hij thans in om deze organisaties te ondersteunen bij hedendaagse vraagstukken als het bereiken van optimale maatschappelijk impact, governance en compliance en doelmatig/bedrijfsmatig werken. Hij doet dat vanuit zijn rol als eindverantwoordelijk partner en is daarbij aanspreekpunt voor directie, bestuur en toezichthouders. Binnen BDO is hij eindverantwoordelijke voor de Branchegroep maatschappelijk organisaties.