Rick Hugers, Manager Mergers & Acquisitions - Corporate Finance

Rick Hugers

Manager Mergers & Acquisitions - Corporate Finance

(030) 284 98 00


In 2012 heeft Rick Hugers zijn bachelorstudie Economie en Bedrijfseconomie afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een jaar later behaalde hij aan dezelfde universiteit zijn mastertitel met de studie Financial Economics. Rick is gestart bij BDO Corporate Finance met een stage in 2013, waarna hij aansluitend in dienst is getreden.
 
Als Adviseur bij BDO Corporate Finance richt hij zich op koop- en verkoop trajecten, MBO’s, MBI’s, waarderingsgerelateerde vraagstukken en financieringen.
 
Opleiding(en)

Bachelor Economie en Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Master Financial Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam
 
Specialisatie
Waardebepalingen
Koop- verkooptrajecten
MBI-trajecten
Financieringen