René Meijer, MSc, Senior Adviseur Publieke Sector

René Meijer

Senior Adviseur Publieke Sector

MSc

(030) 284 98 00


Sinds 2015 maakt René deel uit van Arteria Consulting en sinds 2020 van BDO. Ruim 10 jaar werkzaam binnen de gezondheidszorg voor landelijke programma’s, overheidsinstellingen, brancheverenigingen, zorgorganisaties en zorgverzekeraars. Met ruime ervaring op met kwalitatief en kwantitatief onderzoek, digitale transformatie en financiering in de zorg. Hierbij heeft René kennis van de medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg en wijkverpleging.

René is een klant- en resultaatgericht programmamanager. Hij weet zijn doel te bereiken door gedegen onderzoek, heldere communicatie, doorzettingsvermogen en een duidelijke visie. Daarnaast is René een echte verbinder, hij betrekt partijen en collega’s bij het onderwerp voor het benodigde draagvlak.