Remy Scholtens, Mr., Belastingadviseur | Estate Planner

Remy Scholtens

Belastingadviseur | Estate Planner

Mr.

​(072) 518 30 00


Als private client adviseur specialiseert Remy in fiscale en financiële oplossingen voor vermogende particulieren en familiebedrijven. Remy is sinds 2018 verbonden aan BDO en lid van onze landelijke adviesgroep Private Client Services.

Zijn werkzaamheden bestaan voor een belangrijk deel uit het adviseren over structurering en overdracht van (familie)vermogen. Bedrijfsopvolging speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Daarnaast houdt hij zich bezig met de fiscale en financiële afwikkeling van nalatenschappen en echtscheidingen.

Remy heeft verder een bijzondere affiniteit met de 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Als lid van onze ANBI-vakgroep adviseert hij regelmatig bij de oprichting en voortzetting van ANBI's.