Reineke Vorselaars-Velthoven, Senior Manager Arbeidsrecht

Reineke Vorselaars-Velthoven

Senior Manager Arbeidsrecht

(040) 269 8222


Reineke heeft zich na afronding van haar studie fiscaal recht aan de Universiteit in Tilburg verder gespecialiseerd in het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en privacy- recht. Sinds 1996 is zij werkzaam bij BDO waar ze ruime ervaring heeft opgedaan in de brede advisering aan klanten in zowel het MKB als Corporate Cliënts segment, waaronder in het bankwezen. Reineke treedt ook vaak op als adviseur van grote ondernemingsraden in uiteenlopende medezeggenschapstrajecten. Reineke adviseert in complexe kwesties op het gebied van medezeggenschap, reorganisaties, (collectief) ontslag(procedures), fusies en overnames, totstandkoming sociaal plan in de onderhandeling met vakverenigingen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en privacy, waarbij zij haar kennis van wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omzet in praktische toepassingen voor klanten.

Naast haar werk bij BDO is Reineke lid geweest van een Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in het onderwijs. Zij heeft de NMI opleiding tot mediator, de specialisatie-opleiding Grotius Arbeidsrecht en de CIPP/E opleiding (Certified Information Privacy Professional Europe) gevolgd en is redacteur van het tijdschrift SalarisMagazine.