Quinten van Geest, Dr., MSc, Senior Manager Publieke Sector

Quinten van Geest

Senior Manager Publieke Sector

Dr., MSc

(030) 284 98 00


Quinten houdt zich sinds 2019 bij BDO bezig met de zorgsector: het opzetten en uitvoeren van onderzoek, inhoudelijke vraagstukken en projectmanagement in IT. Hiervoor heeft hij zijn promotieonderzoek in de neurowetenschappen afgerond (2018), waarin hij veel kennis van onderzoek heeft opgedaan die hij nu inzet bij opdrachten. Als projectleider in diverse landelijke IT-projecten omtrent gegevensuitwisseling in de zorg ligt zijn kracht in het vertalen van ideeën en concepten naar concreet resultaat in vaak politiek gevoelige omgevingen. Vanwege Quinten’s betrokkenheid in deze landelijke programma’s, gericht op gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling, is hij goed op de hoogte van wat er speelt en kan hij verbindingen leggen.