Pieter de Boer, Senior Manager

Pieter de Boer

Senior Manager

(030) 284 98 00


In 2001 begon de carrière van Pieter de Boer (1979) als accountant in de controlepraktijk. Tegenwoordig is hij als senior manager aan BDO verbonden en adviseert hij vooral in het publieke domein, waarbij in het bijzonder aan woningcorporaties. Na de RA opleiding heeft hij de RO (Register Operational Auditor) opleiding gevolgd. Met deze opleidingen en achtergronden heeft hij zich ontwikkeld als expert op zowel de financiële als de organisatorische kant. Hij wordt om die reden voornamelijk gevraagd om bij uiteenlopende management control vraagstukken te helpen.

Pieter is medekartrekker van de BDO Branchegroep woningcorporaties en daarbij verantwoordelijk voor productontwikkeling en diverse publicaties. Gelet op het interessante maatschappelijke speelveld volgt hij de ontwikkelingen in de corporatiesector nauwlettend. Pieter is mede-grondlegger van het BDO Vastgoedverduurzamingsmodel. Dit model helpt corporaties de juiste keuze op het juiste organisatieniveau te nemen, met als uitkomst het best mogelijke resultaat inzake de vastgoedverduurzaming.