Nicole Schepers, FFP, Teamleider aangiftepraktijk & Financieel Planner

Nicole Schepers

Teamleider aangiftepraktijk & Financieel Planner

FFP

(074) 276 42 00


Nicole Schepers is ruim 23 jaar werkzaam in de aangiftepraktijk van BDO. Zij adviseert MKB ondernemers, DGA’s en particulieren. Daarnaast reviewt zij de opgestelde aangiften en verzorgt zelf de meer complexe aangiften. Tevens houdt zij zich bezig met financiële planning. Aan de hand van life-events (zoals verkoop onderneming, echtscheiding, eerder stoppen met werken) wordt een overzichtelijk financieel plan opgesteld met als doel het geven van inzicht en zorgen voor financiële rust.