Nicole Bovend’eerdt, Drs., RA, Senior Manager

Nicole Bovend’eerdt

Senior Manager

Drs., RA

(013) 594 02 02


Nicole (1983) is sinds 2016 senior manager bij BDO met als primaire focus de Publieke Sector – branchegroep Overheid. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring als accountant en adviseur van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (waterschappen, veiligheidsregio’s, GGD’en, afvalverwerkers). Daarnaast is zij verbonden als examinator én docent aan de Tilburg University.

Naast deze werkzaamheden heeft Nicole ook enkele nevenfuncties: 

  • Specialist lokale overheid - Gemeenten, Gemeenschappelijke Regelingen
  • Specialist (Europese) subsidiecontroles bij Corporate Clients